Ohjeita laboratorioille

Maa- ja metsätalousministeriön asetus zoonooseista (316/2021, zoonoosiasetus) astui voimaan 21.4.2021. Uuden zoonoosiasetuksen myötä teurastamoiden EHEC-ulostenäytteenotto loppui ja nautateurastamoissa siirrytään naudan ruhojen pintasivelynäytteenottoon. Pintasivelynäytteistä tutkitaan STEC-bakteeri. Teurastamon on sisällytettävä näytteenotto STEC-bakteerin varalta omavalvontaansa. Näytteet otetaan lihantarkastuksessa hyväksytyistä ruhoista ennen niiden jäähdytystä. Yksi näyte sisältää kaksi sivelyä, jotka on yhdistetty saman ruhon kahdesta eri osasta.

Näytteenotto teurastamossa ja lähetys laboratorioon

Näytteet on tutkittava elintarvikelain mukaisesti nimetyssä omavalvonta- tai viranomaislaboratoriossa. Näytteet on tutkittava STEC-bakteerin varalta käyttäen ISO/TS 13136 -menetelmän viimeisintä versiota tai asianmukaisesti validoitua vaihtoehtoista menetelmää. Laboratoriolla tulee olla näytteiden tutkimiseen sopiva menetelmä, joka kattaa STEC-bakteerin toteamisen alustavaan tulokseen asti (eli PCR-seulonta näytteen BPW-rikastusliemestä). 

Näytteiden tutkiminen voidaan tarvittaessa aloittaa 48 tunnin kuluessa näytteenotosta. Näytteet säilytetään jäähdytettyinä (alle 8°C). Näytteitä ei saa pakastaa. Näytepussit tai astiat kannattaa pakata muovipussiin vuotamisen ehkäisemiseksi ja sen jälkeen kylmälaukkuun, jäädytettyjen kylmävaraajien kanssa. Kylmävaraajia kannattaa olla runsaasti, siten että ne ympäröivät näytteitä (näytteiden jäätymistä ei yleensä tarvitse varoa, sen sijaan liian vähäinen määrä kylmäkalleja johtaa helposti näytteiden pilaantumiseen matkalla). Yläpuolelle jäävään tyhjään tilaan voi laittaa esim. sanomalehtipaperia eristeeksi.

Tutkimusten aloitus kannattaa ajoittaa alkuviikkoon (maanantai tai tiistai), jotta näyte säilyy tutkimuskelpoisena mahdolliseen viljelyvarmistukseen saakka. Näytteiden mukana laboratorioon tulee toimittaa tarkoitukseen sopiva lähete. Ruokaviraston sivuilta löytyy ruhojen STEC-pintasivelynäytteille soveltuva lähete.

Alustavasti positiivisen näytteen lähetys Ruokavirastoon

Laboratorion tulee lähettää PCR-tutkimuksessa stx-geenin/geenien suhteen positiivisen eli alustavasti positiivisen näytteen rikastusliemi Ruokavirastoon varmistettavaksi. Inkuboinnin päättyessä STEC-rikasteesta otetaan n. 30 ml (esim. 50 ml korkkiputkeen), sekoitetaan hyvin, tarvittava määrä käytetään laboratorion analyysiin ja loput säästetään jääkaappilämpötilassa (korkeintaan + 6 °C:ssa) mahdollisia jatkotutkimuksia varten.

Tutkivan laboratorion tulee säästää rikastusliemi kylmäsäilytyksessä tutkimuksen valmistumiseen asti ja lähettää se viipymättä Ruokaviraston Mikrobiologian yksikköön tuloksen varmistamiseen viljelytutkimuksella. Rikastusliemet tulee lähettää aina ajantasaisesti eli niitä ei ole mahdollista kerätä lähettämistä varten. Rikastusliemien tulee olla perillä 4 vrk:n sisällä rikastuksen päättymisestä. Jos tätä pidempiaikainen säilyttäminen on poikkeuksellisesti (esim. juhlapyhien vuoksi) pakollista ennen lähetystä, rikastusliemi pakastetaan inkuboinnin jälkeen ja lähetetään Ruokavirastoon jäisenä.

Lähettäminen tapahtuu aina kylmäkuljetuksena käyttäen nopeinta mahdollista toimitusmuotoa. Toimituksen tulee olla perillä vuorokauden kuluessa lähettämisestä (näytteitä ei voi postittaa perjantaisin). Lähettäjän on varmistettava, että lähetys on perillä Ruokavirastossa ma-to klo 15 mennessä ja perjantaisin klo 14 mennessä. Lisätietoja saa näytteiden lähettämistä koskevasta LAB 009 ohjeesta (erityisesti kohta 4).

Näytteenoton ajoitus ja positiivisten rikasteliemien lähettäminen Ruokavirastoon näytteiden säilyvyys huomioiden

Huom, osa näytteenottopäivistä mahdollisia ainoastaan, jos laboratorioanalyysit etenevät viikonloppuisin

Näytteenotto Aloitus Rikastus loppuu Lähetys Ruokavirastossa
ma ma ti ti tai ke ke tai to
ma ti (24h) ke ke tai to to tai pe
ma ke (48h) to to pe
ti ti ke ke tai to to tai pe
ti ke (24h) to to pe
ti to (48h) pe ma ti
ke ke to to pe
ke to (24h) pe ma ti
ke pe (48h) la* ma ti
to to pe ma ti
to pe (24h) la* ma ti
to la (48h) su** ma ti
pe pe la* ma tai ti ti tai ke
pe la (24h)** su** ma ti
pe su (48h)** ma** ma tai ti ti tai ke
la la** su** ma tai ti ti tai ke
la su (24h)** ma ma tai ti ti tai ke
la ma (48h) ti ti tai ke ke tai to
su su ma ma tai ti ti tai ke
su ma (24h) ti ti tai ke ke tai to
su ti (48h) ke ke tai to to tai pe

*analyysi ei etene viikonloppuna, mutta laboratoriolla on inkubaattori, jossa on automaattinen kylmäsäilytys
**vain jos tutkimuksia tehdään laboratoriossa viikonloppuisin ja näytteiden kuljetus pystytään järjestämään

Laboratorion velvollisuus toimittaa STEC-tutkimustietoja

Laboratorion on toimitettava Ruokavirastoon vähintään kuukausittain teurastamokohtainen yhteenveto, joka sisältää tiedot STEC:n varalta tutkittujen näytteiden kokonaislukumäärästä, käytetystä tutkimusmenetelmästä sekä alustavasti positiivisten näytteiden ja varmistettujen positiivisten näytteiden lukumääristä.

Tämä tieto kerätään Patogenix-järjestelmän kautta. Patogenixiin julkaistaan uusi STEC-osio, jonka kautta näytteet tutkinut laboratorio voi ilmoittaa vaaditut tiedot. STEC-osion käytöstä on julkaistu  ohje (pdf).

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2022