Ohjeita elintarvikekontaktimateriaaleista aiheutuvien kemiallisten vaarojen hallintaan ja HACCP-arviointiin

Omavalvonnan tulee kattaa kaikki elintarvikehuoneiston käyttämät kontaktimateriaalit (muun muassa laitteet, tarvikkeet, työvälineet, pinnat, pakkausmateriaalit).

Kontaktimateriaaleista tulevat kemialliset vaarat tulee huomioida omavalvontasuunnitelmaan kuuluvassa riskinarvioinnissa (HACCP) silloin, kun elintarviketoimijalta kyseenomainen vaarojenarviointi vaaditaan. Erityisesti sitä tulisi tehdä niistä kontaktimateriaaleista, joissa elintarvikkeen viipymä on pitkä ja elintarvike itsessään altistaa migraatiolle (rasvaiset, kuumat tai happamat elintarvikkeet).

Toimijan tekemä arviointi pakkausmateriaalien sisältämien rajoitusten sallittujen aineiden (SML-aineet) osalta sisältää muun muassa seuraavien kysymysten pohtimista ja selvittämistä:

 • Sisältääkö pakkausmateriaali SML-aineita? Onko niiden siirtymän tutkimisesta saatavilla tulokset? Ovatko tulokset alle raja-arvojen?
 • Jos pakkaus koostuu kahdesta osasta, tuleeko molemmista osista samaa SML-ainetta?
 • Onko mahdollista, että tällöin SML-aineen siirtymän raja-arvo ylittyy, jos sitä siirtyy elintarvikkeeseen pakkauksen molemmista osista?
 • Mitä mahdollisia ennalta ehkäiseviä tai  korjaavia toimenpiteitä on tehty, tehdään, tai on tehtävissä, mikäli jonkinlainen vaara havaitaan?

Toimijan tekemä arviointi pakkausmateriaalien sisältämien dual use lisäaineiden osalta sisältää muun muassa seuraavien kysymysten pohtimista ja selvittämistä:

 • Sisältääkö pakkausmateriaali dual-use lisäaineita, onko niistä mainintaa vaatimustenmukaisuusilmoituksessa?
 • Jos sisältää, onko niiden pitoisuudesta tai siirtymän suuruudesta mainintaa vaatimustenmukaisuusilmoituksessa?
 • Jos mainintaa pitoisuudesta tai siirtymän suuruudesta ei ole, pyydetäänkö tarvittaessa pakkausmateriaalitoimittajalta tieto siitä?
 • Onko lisäaineiden käyttö sallittua siihen pakattavassa elintarvikkeessa tai onko sille annettu enimmäismäärärajoituksia?
 • Onko mahdollista, että lisäaineen siirtymällä on teknologista vaikutusta elintarvikkeessa? Jääkö esimerkiksi siirtymä niin pieneksi, ettei lisäaineella ole teknologista vaikutusta elintarvikkeessa? Jääkö lisäaineen siirtymä alle mahdollisen enimmäismäärärajoituksen?
 • Jos samaa lisäainetta lisätään elintarvikkeeseen myös sen valmistuksessa, arvioidaan voiko lisäaineen yhteismäärä ylittää mahdolliset enimmäismäärärajoitukset.
 • Onko elintarvike, siirtymästä huolimatta, elintarvike- ja elintarvikelisäainelainsäädännön mukainen?
 • Onko esimerkiksi lisäaineet sallittuja ylipäätään elintarvikkeessa?
 • Onko lisäaineen siirtymä niin suuri, että on oikeastaan kyse aktiivisesta pakkausmateriaalista?
 • Pitääkö lisäaineen käytöstä ilmoittaa pakkausmerkinnöissä?
 • Mitä mahdollisia ennalta ehkäiseviä tai  korjaavia toimenpiteitä on tehty, tehdään tai on tehtävissä, mikäli jonkinlainen vaara havaitaan?
Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023