Hyödyllisiä elintarvikekontaktimateriaaleja koskevia internet-linkkejä

Tälle sivulle on koottu hyödyllisiä kontaktimateriaaleja koskevia internet-linkkejä

Nettilinkeistä avautuvat sivut ovat englanninkielisiä.

EU-komission kontaktimateriaalisivut

EU:n elintarvikevalvontaviranomaisen Efsan kontaktimateriaalisivut

EU-komission tutkimuslaboratorio JRC mm.

EDQM - Euroopan Neuvosto 

EU-parlamentin mietintö kontaktimateriaaleja koskevan asetuksen 1935/2004 täytäntöönpanosta (2016)

Saksan BfR:n suositukset kontaktimateriaaleista

USA:n FDA säädökset

Metallit 

Painovärit 

Paperi ja kartonki 

Muovi

 Liimat

FACET

Riskinarviointiväline, jolla voidaan arvioida vielä säätelemättömien materiaalien esimerkiksi paperin ja kartongin, metallien, värien, liimojen ja vahojen sisältämien ainesten ihmiselle ruoan kautta aiheuttamaa  altistumista ottaen elintarvike- ja pakkaustyypit huomioon – ja siten arvioida uuden suunniteltavan materiaalin turvallisuutta. FACET-työkalun käyttö on ilmaista ja se on saatavilla komission Joint Research Centerin (JRC) internetsivuilta, joilla on myös selkeää yleisesittelyä aiheesta.

Food Packaging Forum, Zurich

Säätiö etsii ja jakaa korkeatasoista päivitettyä tieteellistä tietoa kaikista elintarvikekontaktimateriaaleista ja terveydestä. Se kerää, lajittelee ja luokittelee ainekohtaista eri puolilta maailmaa saatavaa tietoa sekä laatii niistä luetteloja ja tiedostoja. 

Norden julkaisu omavalvonnasta ja jäljitettävyydestä, tarkistuslista

Toimialojen yhdistyksiä Suomessa 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2024