Ruokaviraston yleiset ohjeet kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisällöstä

Muovisille kontaktimateriaaleille on annettu muoviasetuksessa 10/2011 ja sen DoC-ohjeessa tarkat ohjeet siitä, mitä näiden tuotteiden vaatimustenmukaisuusilmoituksessa pitäisi olla ja näitä ohjeita tulee noudattaa näiden tuotteiden osalta. Muilla materiaaleille voidaan vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisällön rungon suhteen käyttää alla olevaa yleistä listausta ilmoitettavista asioista:

 • Päiväys, jolloin todistus on annettu
 • Kontaktimateriaalin kauppanimi, nimi tai yksilöivä tieto
 • Tiedot kontaktimateriaalin koostumuksesta ja/tai rakenteesta (esimerkiksi PP, neitseellinen kartonki, painovärit)
 • Tiedot raaka-aineista, jotka on sallittu rajoituksin (turvallisuusreferenssin mukaisesti)
 • Tieto siitä, onko käytetty yhteiskäyttölisäaineita ja jos on käytetty, niin niiden nimi ja E-koodi
 • Lainsäädäntöviittaukset, joihin materiaalin tai tarvikkeen vaatimustenmukaisuus perustuu. Aina vähintään asetuksen 1935/2004 vaatimusten täyttyminen ja lisäksi materiaalikohtainen lainsäädäntö tai muut turvallisuusreferenssit.
 • Tieto siitä, että kontaktimateriaalin valmistus on tapahtunut noudattaen asetuksen 2023/2006 (EU) mukaista laadunhallintajärjestelmää.
 • Tulokset tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista tai tehdyistä mallilaskelmista
 • Elintarviketyypit, joille materiaali soveltuu
 • Käyttölämpötilaa koskevat rajoitukset
 • Käyttöaikaa koskevat rajoitukset

Lisäksi tarvittaessa on ilmoitettava seuraavia tietoja riippuen materiaalista:

 • Tiedot materiaalin tai tarvikkeen mahdollisesta aktiivisuudesta tai älykkyydestä
 • Tieto siitä onko valmistuksessa käytetty pintabiosideja
 • Kuitumateriaalilla tieto siitä, onko käytetty kuitu ollut kierrätyskuitua vai neitseellistä kuitua ja onko materiaali valkaistu
 • Kierrätysmuovimateriaalilla kierrätysmuoviasetuksesta (EU) 1616/2022 tulevat lisätietovaatimukset

Tästä linkistä pääset laatimaan suomenkielistä vaatimustenmukaisuusilmoitusta

Tästä linkistä pääset laatimaan englanninkielistä vaatimustenmukaisuusilmoitusta

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023