Elintarvikekontaktimateriaalitoimijan omavalvonta

EU:n kaikkia kontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntö (kehysasetus 1935/2004) edellyttää valmistamaan kontaktimateriaalit hyviä tuotantotapoja noudattaen. Hyvien tuotantotapojen ja kontaktimateriaalien turvallisuuden varmistamiseksi alan toimijoiden on laadittava kirjallinen, asetuksen (EY) 2023/2006 mukainen laadunhallintajärjestelmä, joka sisältää sekä laadun varmistusmenetelmät että laadunvalvontamenetelmät. Vaatimus vastaa elintarvikelaista 297/2021 (MMM) tulevaa kontaktimateriaalitoiminnan omavalvontavaatimusta. Vaatimus koskee kontaktimateriaalien valmistajia, maahantuojia sekä tukkukauppaa.

Laadunhallintajärjestelmän sisällölle ei ole annettu säädöksessä varsinaisesti muita vaatimuksia kuin asetuksen liitteessä olevat säännöt painovärien käytön sekä  kierrätysmuoviprosessin järjestelmään tuomat lisävaatimukset.

Ruokavirasto on ohjeistanut laadunhallintajärjestelmän sisällöstä kontaktimateriaalien valvontaohjeessa.

Ohjeistuksen mukaan laadunhallintajärjestelmän tulee kattaa vähintään seuraavat osa-alueet:

  • Laatujärjestelmän yleiset asiat muun muassa dokumenttien hallinta, takaisinvetoon varautuminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen ja niin edelleen.
  • Kontaktimateriaalien koostumuksen hallinta (muun muassa reseptiikka tai rakenteen hallinta, raaka-aineiden turvallisuus ja niihin liittyvät vaatimukset ja asiakirjat)
  • Kontaktimateriaalien valmistusprosessin kuvaus, vaarojen arviointi, prosessin hallinta ja mahdolliset seurantapisteet ja niiden kirjanpito, painovärien set-off ilmiön estäminen sekä kierrätysmuoveja koskevat lisätietovaatimukset (GMP-asetuksen liite I)
  • Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuuden testaaminen, mallilaskelmat
  • Kontaktimateriaalien merkinnät (kuluttajatuotteet)
  • Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat (malliasiakirjat, periaatteet asiakirjojen toimittamiselle ja päivittämiselle)
  • Kontaktimateriaalien jäljitettävyyden hallintaan liittyvät toimenpiteet ja kirjaukset

Laadunhallintajärjestelmä on mahdollista laatia myös standardeihin perustuen ja ainakin seuraavat standardit ovat kontaktimateriaalitoimijoilla käytössään:

  • SFS-EN 15593 standardi: Pakkaukset. Hygienian hallinta elintarvikepakkausten tuotannossa. Vaatimukset.
  • SFS-EN ISO 22000: Elintarviketeollisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille.
  • BRC/IOP Global standard for packaging and packaging materials

Viranomaiset eivät kuitenkaan vaadi, että laadunhallintajärjestelmän pitäisi perustua standardeihin eikä sen myöskään tarvitse olla sertifioitu.

Lisäksi eri toimialoilla on omia GMP-ohjeita, joita voi käyttää apuna laadunhallintajärjestelmää laatiessa.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023