Elintarvikkeiden markkinointi

Markkinointi ja mainonta ovat toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2006/114/EY) harhaanjohtavan ja vertailevan mainonnan direktiivin mukaan mainonnalla tarkoitetaan missä tahansa muodossa olevaa tietoa tai esitystä, joka annetaan kaupan, liiketoiminnan, käsityön tai ammatin harjoittamisen yhteydessä tavaroiden tai palvelujen menekin edistämiseksi.

Elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä on

 • annettava totuudenmukaiset ja
 • riittävät tiedot elintarvikkeesta,
 • harhaanjohtavien tietojen antaminen on kielletty.

 Vastuu tietojen oikeellisuudesta on toimijalla eli yrittäjällä.

Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan

Elintarvikkeen markkinoinnissa on harhaanjohtavien tietojen antaminen kiellettyä.

Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan

 • elintarvikkeiden merkinnät,
 • mainonta ja esillepano,
 • myös niiden muoto, ulkonäkö ja pakkaukset,
 • käytetyt pakkausmateriaalit,
 • tapa, jolla ne on asetettu, ja
 • olosuhteet, joissa ne esitetään, sekä
 • tiedot, joita niistä annetaan millä tahansa tavalla.

Elintarvikkeella ei myöskään saa ilmoittaa olevan sellaista erityistä vaikutusta tai ominaisuutta, jota sillä ei ole tai jonka suhteen se ei poikkea muista vastaavista elintarvikkeista. Harhaanjohtavaksi katsotaan myös sellaisten ominaisuuksien esiin tuominen, joilla ei ole merkitystä kyseisen ravintoaineen kokonaissaantiin.

Esimerkiksi

 • Hedelmätikkaria ei voi markkinoida vähärasvaisena, koska muissakaan vastaavissa tikkareissa ei ole rasvaa.
 • ’’Rasvaa vähennetty’’ -väitteen käyttö jo alunperinkin vähärasvaisessa leivässä olisi harhaanjohtavaa, koska rasvan vähentämisellä ei ole olennaista merkitystä rasvan kokonaissaantiin.

Ravitsemus- ja terveysväitteitä voi käyttää

Tuotteiden markkinoinnissa voi käyttää ravitsemus- tai terveysväitteitä niillä edellytyksillä, jotka on säädetty väiteasetuksessa (1924/2006).

Väitetyistä ominaisuuksista tulee olla riittävää ja luotettavaa tieteellistä tutkimusnäyttöä ja väitteiden tulee kuulua EU:n hyväksyttyjen väitteiden listalle. Lisätietoa ravitsemus- ja terveysväitteistä.

Lääkkeellinen markkinointi on kielletty

Ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyvien ominaisuuksien esittäminen elintarvikkeesta tai sellaisiin tietoihin viittaaminen on kielletty.

Lääkkeellisiä väitteitä ovat esimerkiksi:

 • auttaa suojautumaan sydän- ja verisuonisairauksilta
 • alentaa kohonnutta verensokeria
 • helpottaa flunssan oireita
 • auttaa henkilöitä, jotka kärsivät niveltulehduksesta, selkäsärystä ja aamujäykkyydestä
 • auttaa anemiaan, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, osteoporoosiin tai muihin sairauksiin

Vain lääkkeille ja rohdoksille voi esittää lääkkeellisiä käyttötarkoituksia. Tällaisten tuotteiden myynti edellyttää myyntilupaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta, joka arvioi tuotteen laatua, tehoa ja turvallisuutta.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.1.2024