Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteillä tarkoitetaan elintarvikkeen ravintosisältöön tai ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien ominaisuuksien korostamista elintarvikkeiden kaupallisessa viestinnässä.

Väite

 • toteaa, esittää tai antaa ymmärtää, että elintarvikkeella on ravitsemukseen tai terveyteen liittyviä erityisominaisuuksia.
 • on vapaaehtoinen esitys tai kuvaus, ei lainsäädännön mukaan pakollinen.
 • voi tekstin lisäksi olla myös kuva, symboli, graafinen esitys, puhetta, ääniä, ja niin edelleen.
 • voi olla myös tavaramerkki, tuotenimi tai kuvitteellinen nimi.

Ravitsemusväite

 • Elintarvikkeen hyödyllistä ravintosisältöä käsittelevää väite
 • Väite, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikkeella on erityisiä hyödyllisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia
 • Liittyy energiaan, ravintoaineisiin tai muihin ravitsemuksellisesti tai fysiologisesti vaikuttaviin aineisiin
 • Esimerkiksi:
  • Kalsiumin lähde
  • Sisältää kalsiumia
  • Sisältää runsaasti kalsiumia.

Terveysväite

 • Elintarvikkeen terveyshyötyjä käsittelevä väite
 • Väite, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys
 • Väitteen kohteena esimerkiksi kasvu, kehitys, elimistön toiminta, psykologiset toiminnot, käyttäytyminen, laihtuminen, painon kontrollointi, ja niin edelleen
 • Esimerkiksi:
  • Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina.
  • Kalsium edistää lihasten normaalia toimintaa.
  • Kalsium osallistuu solujen jakautumis- ja erikoistumisprosessiin.

Lääkkeellinen väite

 • Kielletty!
 • Elintarviketiedoissa, mainonnassa tai elintarvikkeiden esillepanossa ei saa antaa sellaista kuvaa, että elintarvikkeeseen liittyy ihmisen sairauksia ennalta ehkäiseviä, hoitavia tai parantavia ominaisuuksia, eikä viitata sellaisiin ominaisuuksiin.
 • Esimerkiksi:
  • Kalsium vähentää osteoporoosin riskiä.
  • Kalsium parantaa osteoporoosin vaurioita.
  • Kalsium hoitaa osteoporoosia.
  • Kalsium ehkäisee osteoporoosia.
  • Kalsium voi säästää osteoporoosilta.

Vain hyväksyttyjä väitteitä saa käyttää

Elintarvikkeiden kaupallisessa viestinnässä saa käyttää vain hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä sekä vielä toistaiseksi ns. kasviperäisten aineiden odotuslistalla olevia väitteitä. Väitteitä tulee käyttää väiteasetuksen ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Väiteasetusta sovelletaan elintarviketietoihin sekä elintarvikkeiden markkinointiin ja mainontaan kaikissa muodoissaan. Esimerkiksi:

 • Pakkausmerkinnät, etämyynnissä annettavat tiedot, muut elintarviketiedot
 • Elintarvikealan yrityksen internetsivuilla, verkkokaupassa, some-tileillä, blogeissa annetut elintarviketiedot ja mainokset
 • Lehti-, radio-, tv-, internet-, some-, ulkomainonta
 • Äänimainonta, suullinen markkinointi
 • Erilaiset myynninedistämiseen tarkoitetut julkaisut, kuten tuotekuvastot, postimyyntikuvastot, esitteet, asiakaslehdet, uutiskirjeet
 • Elintarvikkeiden esillepano, ryhmittelyt myymälöissä ja verkkokaupoissa, hyllymerkinnät, kyltit, esillepanoaineisto
 • Kaupallinen yhteistyö sosiaalisen median vaikuttajien kanssa
 • Yrityksen sivulta toisen tahon sivuille laitettu internetlinkki, jos kuluttaja voi yhdistää linkitetyltä sivustolta saatavan tiedon yrityksen markkinoimaan elintarvikkeeseen tai sen sisältämään ainesosaan tai ravintoaineeseen
 • Lehdistötiedotteet, jotka liittyvät elintarvikkeen markkinointiin
 • Yrityksen muulla tavoin markkinoimastaan elintarvikkeesta antamat tiedot (esimerkiksi mediahaastattelut)
 • Elintarvikkeiden yleisluonteinen mainonta ja myynninedistämiskampanjat, jotka saattavat olla julkisten viranomaisten kokonaisuudessaan tai osittain tukemia
 • Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu aineisto.

Lisätietoa ravitsemus- ja terveysväitteistä

Ravitsemus- ja terveysväitteisiin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus on koottu Ruokaviraston nettisivuille kohtaan Elintarvikealan ohjeet ja lainsäädäntö.

Ruokaviraston ravitsemus- ja terveysväiteoppaasta 621/04.02.00.01/2023 löytyy tarkempaa tietoa ravitsemus- ja terveysväitteistä sekä niiden käytöstä elintarvikkeiden kaupallisessa viestinnässä.

Kuka neuvoo väitteiden käytössä?

 • Haluatko esittää kysymyksiä, antaa palautetta tai saada neuvoja?
 • Onko sinulla kysymyksiä elintarvikkeista, niiden pakkausmerkinnöistä ja markkinoinnista?
 • Onko sinulla kysymyksiä elintarvikelainsäädännöstä ja väitteistä?
 • Oletko havainnut elintarvikkeiden harhaanjohtavaa markkinointia?

Ota silloin yhteyttä oman kuntasi elintarvikevalvontaan (terveystarkastajaan). Kunnallinen elintarvikevalvonta tarkastaa elintarvikehuoneistoja, elintarvikehygieniaa, pakkausmerkintöjä ja elintarvikkeiden markkinointia. Kunnan terveystarkastajat vastaavat kysymyksiin, neuvovat yrittäjiä ja he voivat puuttua mahdollisiin epäkohtiin.

Ruokavirasto ei ennakkohyväksy väitteitä tai tuotteita

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi terveysväitteiden taustalla olevat tieteelliset perustelut ja väitteiden sanamuodot. Komission ja jäsenmaiden välisten keskustelujen jälkeen väite hyväksytään tai hylätään komission asetuksella. Se on voimassa sellaisenaan kaikissa EU-maissa, myös Suomessa. Vain sellaiset väitteet hyväksytään käyttöön, joilla on vahva tieteellinen näyttö tukenaan. 

Ruokavirasto toimii Suomen kansallisena toimivaltaisena viranomaisena, joka toimittaa elintarvikealan toimijoiden tekemät terveysväitehakemukset EFSAlle arvioitavaksi. Ruokavirasto ei kuitenkaan voi vaikuttaa EFSAn tieteelliseen arviointiin.

Ruokaviraston tehtävänä on ohjata ja johtaa elintarvikevalvontaa ja elintarvikelainsäädännön toimeenpanoa Suomessa. Ruokavirasto ei arvioi yksittäisten tuotteiden lainmukaisuutta eikä tarkasta tai hyväksy yksittäisiä elintarvikkeita tai pakkausmerkintöjä. Siten Ruokavirastolla ei ole valtuutta ennakkohyväksyä elintarvikkeista esitettäviä väitteitä. Ruokaviraston toimivalta on määritelty elintarvikelain (297/2021) 24 §:ssä.

Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimija, esimerkiksi valmistaja vastaa siitä, että tuote on turvallinen ja elintarvikkeita koskevien määräysten mukainen. Tämä koskee myös tuotteesta esitettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.1.2024