Ravitsemus- ja terveysväitteet

Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteillä tarkoitetaan ihmisen ravitsemukseen tai terveyteen liittyvien ominaisuuksien korostamista.

EU:ssa on lainsäädännöllä luotu yhteiset pelisäännöt siitä, minkälaisia väitteitä elintarvikkeista saa esittää. Pääperiaatteena on, että kuluttajaa ei saa johtaa harhaan katteettomilla lupauksilla tai pelotella. Yhteiset pelisäännöt myös helpottavat kilpailua ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa käytettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (= väiteasetus).

Ravitsemus- ja terveysväitteiden verkkokurssi

Etsitkö tietoa ravitsemus- ja terveysväitteistä? Mietitkö, miten niitä voi käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa?

Ravitsemus- ja terveysväitteiden verkkokurssilla käsitellään perusasioita elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettävistä ravitsemus- ja terveysväitteistä. 

 • Kurssin käytyäsi tiedät, mitä ravitsemus- ja terveysväitteet ovat ja mistä hyväksytyt väitteet löytyvät.
 • Opit, miten väitteitä voi käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa.
 • Opit myös, mitä lisämerkintöjä väitteiden käyttö edellyttää elintarvikkeen pakkausmerkintöihin.

Mitä ovat ravitsemus- ja terveysväitteet?

Väite

 • toteaa, esittää tai antaa ymmärtää, että elintarvikkeella on ravitsemukseen tai terveyteen liittyviä erityisominaisuuksia.
 • on vapaaehtoinen esitys tai kuvaus, ei lainsäädännön mukaan pakollinen.
 • voi tekstin lisäksi olla myös kuva, symboli, graafinen esitys, puhetta, ääniä, ja niin edelleen.
 • voi olla myös tavaramerkki, tuotenimi tai kuvitteellinen nimi.
Esimerkkejä väitetyypeistä.

Väitetyyppi

Esimerkki

Ravitsemusväitteet
 • elintarvikkeen hyödyllistä ravintosisältöä käsittelevää väite
 • energia, ravintoaine tai muu aine
 • Kalsiumin lähde
 • Sisältää kalsiumia
 • Sisältää runsaasti kalsiumia
Toiminnalliset terveysväitteet
 • elintarvikkeen terveyshyötyjä käsittelevä väite
 • kasvu, kehitys, elimistön toiminta, psykologiset toiminnot, käyttäytyminen, laihtuminen, painon kontrollointi, ja niin edelleen
 • Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina.
 • Kalsium edistää lihasten normaalia toimintaa.
Lasten terveyteen ja kehitykseen viittaavat väitteet
 • Kalsium on välttämätön lasten luuston normaalille kasvulle ja kehitykselle.
Sairauden riskitekijän vähentämistä koskevat terveysväitteet
 • Kalsium auttaa vähentämään luumassan mineraalipitoisuuden alenemista vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. Luumassan matala mineraalipitoisuus on osteoporoottisten luunmurtumien riskitekijä.
Lääkkeellinen väite, kielletty
 • Elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia.
 • Kalsium vähentää osteoporoosin riskiä
 • Kalsium parantaa osteoporoosin vaurioita
 • Kalsium hoitaa osteoporoosia
 • Kalsium ehkäisee osteoporoosia.


Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät, esillepano ja markkinointiaineisto

Kaikessa elintarvikkeiden kaupallisessa viestinnässä saa käyttää vain hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä.

Pakkausmerkintöjen lisäksi tämä koskee kaikkea elintarvikkeen esillepanoa

 • esimerkiksi lehti-, radio- ja tv-mainokset, esitteet, lehdet, kirjat, tuotekuvastot, postimyyntikuvastot, internetsivustot, terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu aineisto, sosiaaliset mediat (muun muassa Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube), blogit, kauppakeskusten kuulutukset, kyltit, hyllymerkinnät, esillepanoaineisto, suullinen markkinointi, ja niin edelleen.
 • elintarvikkeesta luotu mielikuva.

Vain hyväksyttyjä väitteitä saa käyttää

Kaikkien terveysväitteiden taustalla oleva tieteellinen tutkimus arvioidaan etukäteen. Vain sellaiset väitteet hyväksytään käyttöön, joilla on vahva tieteellinen näyttö tukenaan.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi terveysväitteiden taustalla olevat tieteelliset perustelut ja väitteiden sanamuodot. Komission ja jäsenmaiden välisten keskustelujen jälkeen väite hyväksytään tai hylätään komission asetuksella. Se on voimassa sellaisenaan kaikissa EU-maissa, myös Suomessa.

Ruokavirasto toimii Suomen kansallisena toimivaltaisena viranomaisena, joka toimittaa elintarvikealan toimijoiden tekemät terveysväitehakemukset EFSAlle arvioitavaksi. Ruokavirasto ei kuitenkaan voi vaikuttaa EFSAn tieteelliseen arviointiin.

Ruokavirasto ei ennakkohyväksy väitteitä tai tuotteita

Ruokaviraston tehtävänä on ohjata ja johtaa elintarvikevalvontaa ja elintarvikelainsäädännön toimeenpanoa Suomessa. Ruokavirasto ei arvioi yksittäisten tuotteiden lainmukaisuutta eikä tarkasta tai hyväksy yksittäisiä elintarvikkeita tai pakkausmerkintöjä. Siten Ruokavirastolla ei ole valtuutta ennakkohyväksyä elintarvikkeista esitettäviä väitteitä. Ruokaviraston toimivalta on määritelty elintarvikelain (297/2021) 24 §:ssä.

Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimija, esimerkiksi valmistaja vastaa siitä, että tuote on turvallinen ja elintarvikkeita koskevien määräysten mukainen. Tämä koskee myös tuotteesta esitettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä.

Kuka neuvoo väitteiden käytössä?

 • Haluatko esittää kysymyksiä, antaa palautetta tai saada neuvoja?
 • Onko sinulla kysymyksiä elintarvikkeista, niiden pakkausmerkinnöistä ja markkinoinnista?
 • Onko sinulla kysymyksiä elintarvikelainsäädännöstä ja väitteistä?
 • Oletko havainnut elintarvikkeiden harhaanjohtavaa markkinointia?

Ota silloin yhteyttä oman kuntasi elintarvikevalvontaan (terveystarkastajaan). Kunnallinen elintarvikevalvonta tarkastaa elintarvikehuoneistoja, elintarvikehygieniaa, pakkausmerkintöjä ja elintarvikkeiden markkinointia. Kunnan terveystarkastajat vastaavat kysymyksiin, neuvovat yrittäjiä ja he voivat puuttua mahdollisiin epäkohtiin.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.5.2023