Puhdistusaineet

Elintarvikehuoneistojen puhdistukseen käytettävien puhdistus- ja desinfiointiaineiden tulee olla tarkoitukseen soveltuvia. Niiden tulee liueta veteen, eikä niistä saa jäädä jäämiä elintarvikkeita koskettaville pinnoille. Elintarviketilojen puhdistukseen on kehitetty omia pesuaineita ja pesuainesarjoja.

Puhdistusaineet ryhmitellään käyttöliuoksen pH-arvon mukaan

  • Yleispuhdistusaineet ja käsiastianpesuaineet ovat joko neutraaleja tai heikosti emäksisiä. Niitä voidaan käyttää käsiastianpesuun tai pintojen päivittäiseen puhdistamiseen.
  • Rasvanpoistoaineet ovat yleispuhdistusaineita voimakkaampia, joko emäksisiä tai vahvasti emäksisiä. Niitä käytetään pinttyneen lian poistoon tai runsaasti likaantuneiden ja pinttyneiden laitteiden puhdistukseen.
  • Suljetuissa, automaattisesti ohjautuvissa kiertopesujärjestelmissä voidaan käyttää vahvoja emäksisiä pesuaineita, jopa lipeää (NaOH, pH 14) ja tarvittaessa vahvaa happoa, yleensä typpihappoa (HNO3, pH 1).
  • Happamilla pesuaineilla voidaan poistaa ruoste- tai kalkkisaostumia.

Muita puhdistusaineiden ainesosia ovat seuraavat

Tensidit
Tensidit alentavat veden pintajännitystä sekä pilkkovat ja irrottavat likaa. Lisäksi ne estävät lian uudelleen tarttumista. Tensidit ovatkin yleisiä aineosia pesuaineissa.

Desinfiointiaineet
Desinfiointiaineilla tarkoitetaan kemikaaleja, joita käytetään mikrobien tuhoamiseen. Desinfiointiaineen vaikutus riippuu vaikuttavasta aineesta, käyttöliuoksen väkevyydestä, vaikutusajasta, lämpötilasta, pH:sta, veden kovuudesta, lian määrästä, pinnan tyypistä ja tuhottavista mikrobeista. Desinfiointiaineet eivät steriloi eli tuhoa kaikkia mikrobeja ja niiden itiömuotoja. Yleisemmin käytettyjä desinfioivia aineita ovat klooriyhdisteet, peroksidit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet ja alkoholit.

Entsyymit
Entsyymejä käytetään lian hajottamiseen.

Inhibiittorit
Inhibiittoreita käytetään, jottei pesuaine syövytä puhdistettavia pintoja.

Liuotinaineet
Liuottimia käytetään pinttyneen lian ja rasvan irrottamiseen. Yleisimpiä käytettyjä liuotinaineita ovat etanoli, propanoli, glykoli sekä asetoni.

Kompleksointiaineet
Kompleksointiaineita käytetään poistamaan veden kovuutta.

Lian määrä ja laatu, puhtaustavoite sekä käytettävissä olevat menetelmät vaikuttavat puhdistus- ja desinfiointiaineiden valintaan. Puhdistusaineiden valintaa helpottavat puhdistusaineiden etikettien käyttöohjeet, jotka kertovat, minkälaisille pinnoille pesuaine soveltuu. Pesu- ja desinfiointiaineiden annostelussa tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Ohjetta vahvempi liuos ei yleensä anna parempaa puhtaustulosta.

Jokaisesta käytössä olevasta pesu- ja desinfiointiaineesta tulee löytyä tuoteselosteet ja käyttöturvallisuustiedotteet mahdollisien työtapaturmien varalta. Käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla kaikkien työntekijöiden tiedossa ja saatavilla.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2020