Puhdistusvälineet

Siivousvälineiden tulee olla asiallisia, ja niiden tulee olla hyvässä kunnossa, jotta välineet eivät levittäisi mikrobeja paikasta toiseen. Eri pinnoille ja tiloille tulee varata omat siivousvälineet, ja ne tulee säilyttää erillään toisistaan. Välineet voidaan merkitä esimerkiksi eri väreillä tilojen puhtausasteen mukaan, jotta puhtaustasoltaan eroavien työpisteiden välineet eivät sekoitu keskenään. Esimerkiksi ravintolassa on eri siivousvälineet keittiölle ja asiakastiloille.

Siivousvälineet on puhdistettava käytön jälkeen sekä huollettava ja säilytettävä hygieenisesti.Toiminta tulee aina suhteuttaa elintarvikehuoneiston toiminnan luonteeseen ja laajuuteen. Välineiden puhdistus, huolto ja säilytys saattaa tarvita erillisen huoneen. Siivouskaappi tai -komero voi olla riittävä. Joissain tapauksissa siivousvälineitä voi säilyttää esimerkiksi pesupöydän alla olevassa kaapissa tai elintarvikehuoneistossa voidaan käyttää kertakäyttöisiä siivousvälineitä. Siivousvälinetila voi olla sijoitettuna myös elintarvikehuoneistosta erilliseen tilaan tai rakennukseen, jos se toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista. Täytyy kuitenkin varmistua siitä, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu.

Siivousvälineiden ja niiden säilytykseen ja huoltoon tarkoitettujen tilojen tulee olla elintarvikehuoneiston toimintaan nähden riittävät.  Asianmukaiseen varustukseen voi sisältyä esimerkiksi riittävä ilmanvaihto, vesipiste, kaatoallas, lattiakaivo ja kuivauspatteri sekä telineitä ja hyllyjä siivousvälineitä ja pesu- ja puhdistusaineita varten. Siivousvälineiden puhtaudesta tulee huolehtia riittävän usein ja niiden kuntoa tulee seurata ja uusia tarvittaessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.6.2022