Rullakoiden, lavojen ja kuljetuslaatikoiden säilyttäminen ja käyttäminen elintarvikehuoneistossa

Rullakot ja lavat

Elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävien rullakoiden ja lavojen hygienia ja puhtaus tulee huomioida omavalvonnassa. Rullakoita ja lavoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuin elintarvikkeiden kuljettamiseen. Elintarvikkeiden pitää olla rullakoissa ja lavoilla aina joko valmiiksi pakattuina tai käärittyinä.

Kuljetukseen käytettävien välineiden säilytyspaikan tulee olla asiallinen ja hyvässä järjestyksessä ja on huomioitava, etteivät linnut ja haittaeläimet pääse kuljetusvälineiden kanssa kosketukseen tai niiden ulosteet eivät saastuta kuljetusvälineitä. Puhtaiden rullakoiden ja lavojen paras säilytyspaikka elintarviketurvallisuuden kannalta on sisätiloissa. Jos puhtaita kuljetukseen käytettäviä välineitä säilytetään ulkona, esimerkiksi lastauslaiturilla, niin toimijan täytyy huolehtia, että lastauslaiturilla ei säilytetä elintarvikkeita, jätteitä tai muuta haittaeläimiä houkuttelevaa. Lisäksi toimija voi tarvittaessa hallita haittaeläinten pääsyä rullakoiden ja lavojen luokse esimerkiksi seuraavilla keinoilla

  • verkottamalla lastauslaiturin
  • laittamalla lastauslaiturille tai sen läheisyyteen linnunkarkottimen, jonka tehoa ja vaikutusta tarkkaillaan säännöllisesti

Elintarvikehuoneistosta pois lähetettäväksi tarkoitettuja likaisia rullakoita ja lavoja voi pitää tarvittaessa ulkona siihen asti, kunnes ne haetaan pois. Likaisetkin lavat ja rullakot pitäisi säilyttää siten, etteivät ne likaannu lisää tai vaurioidu. Niitä ei tarvitse peittää, mutta ne olisi hyvä säilyttää katetulla alueella, kuten lastauslaiturilla. Avoimella pihamaalla säilyttäminen ei ole asianmukaista säilytystä. Jo käytössä oleviin elintarvikehuoneistoihin ei tarvitse rakentaa katosta likaisten rullakoiden ja lavojen säilytystä varten, mutta uusia elintarvikehuoneistoja suunniteltaessa se olisi suositeltavaa ottaa huomioon.

Toimijan täytyy tarkastaa rullakoiden ja lavojen puhtaus ja kunto sekä lähettäessään että vastaanottaessaan elintarvikkeita. Jos rullakot tai lavat ovat likaisia tai huonokuntoisia, toimijan täytyy huolehtia, että ne joko puhdistetaan tai tarvittaessa vaihdetaan uusiin. Esimerkiksi, jos puulava haisee pahalle, niin jokainen toimija on velvollinen poistamaan sen käytöstä ja hävittämään sen.

Kuljetuslaatikot

Elintarvikehuoneistosta pois lähetettäväksi tarkoitettuja likaisia kuljetuslaatikoita voi pitää tarvittaessa ulkona siihen asti, kunnes ne haetaan pois. Likaisetkin kuljetuslaatikot pitäisi säilyttää siten, etteivät ne likaannu lisää tai vaurioidu. Niitä ei tarvitse peittää, mutta ne olisi hyvä säilyttää katetulla alueella, kuten lastauslaiturilla. Avoimella pihamaalla säilyttäminen ei ole asianmukaista säilytystä. Jo käytössä oleviin elintarvikehuoneistoihin ei tarvitse rakentaa katosta likaisten kuljetuslaatikoiden säilytystä varten, mutta uusia elintarvikehuoneistoja suunniteltaessa se olisi suositeltavaa ottaa huomioon.

Toimijan täytyy tarkastaa kuljetuslaatikoiden puhtaus ja kunto aina lähettäessään ja vastaanottaessaan elintarvikkeita. Jos kuljetuslaatikot ovat likaisia tai huonokuntoisia, toimijan täytyy huolehtia, että ne joko puhdistetaan tai tarvittaessa vaihdetaan uusiin. Vaikka kuljetuslaatikko näyttäisi aistinvaraisesti tarkasteltuna puhtaalta, niin elintarvikkeet pitää aina säilyttää niissä joko pakattuina tai käärittyinä.

Jos esimerkiksi Transbox-laatikot ovat ainoastaan elintarvikehuoneiston omassa käytössä, niin elintarvikkeita ei välttämättä tarvitse suojata, kunhan laatikot ovat riittävän puhtaita pakkaamattoman elintarvikkeen säilytykseen. Transbox-laatikoita voidaan käyttää esimerkiksi elintarvikkeiden väliaikaiseen säilyttämiseen ja siirtämiseen tuotantopisteestä toiseen.  Huomioitavaa on, että laatikoilla pitää olla kontaktimateriaalin vaatimustenmukaisuusilmoitus.

Sivutuotteiden kerääminen tai säilyttäminen kuljetuslaatikoissa

Mikäli kuljetuslaatikoita käytetään sivutuotteiden keräämiseen ja säilyttämiseen, niitä ei saa käyttää elintarvikkeiden kuljettamiseen tai säilyttämiseen edes puhdistamisen jälkeen, vaikka elintarvikkeet olisivat suojattuna. Sivutuotekäytössä olevat kuljetuslaatikot pitää merkitä selkeästi joko värillä, tekstillä, koodilla tai astiatyypillä erotukseksi elintarvikekäytössä olevista laatikoista.

Kontaktimateriaalin vaatimustenmukaisuusilmoitus

Vaikka kuljetuslaatikoita ei käytettäisi suorassa kosketuksessa elintarvikkeeseen, tulee kuljetuslaatikosta olla vaatimustenmukaisuusilmoitus. Kontaktimateriaalilainsäädäntö koskee sekä suoran että välillisen kosketuksen materiaaleja. On todettu, että materiaalin ainesosat voivat siirtyä materiaalin ulkopinnalta eri materiaalikerrosten läpi elintarvikkeeseen suotuisissa olosuhteissa. Siten, esimerkiksi sisäpussin käyttökään ei takaa kontaktimateriaalin turvallisuutta, jos itse kuljetuslaatikko ei ole kontaktimateriaalilainsäädännön mukainen. 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.9.2022