ATP-sopimus

Viimeisin sopimusmuutos astui voimaan 1.6.2022. Linkki ATP-sopimukseen löytyy sivun oikeasta palkista.

ATP-sopimus on helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva yleissopimus (SopS 48/81). Sopimuksen valvonta on Suomessa saatettu voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (971/2006).

Sopimusta sovelletaan ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden myymistarkoituksessa tapahtuviin kansainvälisiin kuljetuksiin.

Ristiriitatapauksissa tai käännöstekstin tulkintaerimielisyyksissä pätee sopimuksen alkukielinen (ranska, englanti tai venäjä) versio. Voimassa oleva sopimus on luettavissa YK:n Euroopan taloudellisen komission sivuilta.

Kausitarkastusaika

Ruokavirasto (ent. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) on antanut ohjeen kausitarkastusajan määräytymisestä 28.8.2007. Asetuksen mukaan Ruokavirasto (ent. Evira) johtaa ATP-sopimuksen valtakunnallista valvontaa ja se voi antaa ohjeita ATP-sopimuksen soveltamisesta asetuksen (971/2006) 2 § nojalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023