Elintarvikeyritysten luotettavuuden arviointi

Elintarvikealalla toimivan yrityksen tulee varmistua elintarviketurvallisuudesta, noudattaa elintarvikesäännöksiä ja huolehtia kuluttajan turvallisuudesta. Myös taloudellisen toiminnan luotettavuutta arvioidaan esimerkiksi seuraamalla verojen ja muiden lakisääteisten maksujen suorittamista.

Jo usealla alalla käytössä oleva velvoitteidenhoitoselvitys (VHS) otetaan käyttöön myös elintarvikevalvonnassa. 

Velvoitteidenhoitoselvitys (VHS) on ajantasainen kooste keskeisimmistä viranomaistiedoista. Velvoitteidenhoitoselvitykset laatii Harmaan talouden selvitysyksikkö. Selvitykset auttavat viranomaisia kohdistamaan ja toteuttamaan valvontatoimenpiteitä.

Elintarvikealan toimijan luotettavuudesta säädetään elintarvikelaissa 7 §. Vaatimus on tullut voimaan 1.6.2020.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023