Valtakunnallinen projekti: Patogeenit pakatuissa lehtivihanneksissa 2018-2020

Raportti: Patogeenit pakatuissa lehtivihanneksissa 2018-2020

Ruokaviraston koordinoimassa valtakunnallisessa projektissa tutkittiin taudinaiheuttajien esiintymistä vähittäismyynnissä olleissa, sellaisenaan syötävissä pakatuissa lehtivihanneksissa, salaattisekoituksissa ja tuoreyrteissä. Projektin toteutettiin vuosien 2018–2020 aikana. Näytteistä tutkittiin shigatoksiinia tuottavan Escherichia coli -bakteerin (STEC), enteropatogeenisen E. coli -bakteerin (EPEC) sekä Bacillus cereus -ryhmän bakteerien ja niihin kuuluvan B. thuringiensis -bakteerin esiintyminen. Lisäksi näytteistä tutkittiin hygieenistä laatua kuvaava E coli -bakteeri. Näytteenoton ja näytteistä tehtävät perustutkimukset toteuttivat paikalliset ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt. Ruokavirasto vastasi projektin suunnittelusta, näytteisiin liittyvistä jatkotutkimuksista ja tulosten kokoamisesta. Projektissa tutkittiin 259 näytettä, jotka oli otettu vähittäisliikkeistä 16 eri ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön alueelta. Näytteet otettiin satunnaisesti markkinoilla olleista tuotteista.

STEC todettiin yhdestä näytteestä 250 tutkitun joukosta ja EPEC neljästä sellaisesta näytteestä, jolle tehtiin EPEC-viljelyvarmistus alustavan tuloksen perusteella. B. cereus -ryhmän bakteerien pitoisuus oli vähintään 10 000 pmy/g yhteensä 16 näytteessä. Jatkotutkimuksissa kaikista tutkituista näytteistä (12 kpl) todettiin B. thuringiensis. E. coli -bakteerin pitoisuus oli 231 näytteessä <10 pmy/g ja kaikissa näytteissä kahta lukuun ottamatta <103 pmy/g. Yhden näytteen osalta tulosta ei ollut raportoitu.

Projektin tulosten perusteella STEC- ja EPEC-bakteerien esiintyminen pakatuissa lehtivihanneksissa on vähäistä. On kuitenkin mahdollista, että lehtivihannekset toimivat ihmisten STEC- ja etenkin EPEC-tartuntojen lähteenä. Riittävä osanäytteiden määrä on olennaista, kun tutkitaan satunnaisesti esiintyviä patogeeneja. E. coli -bakteerin pitoisuudet pakatuissa lehtivihanneksissa ovat pääosin pieniä. E. coli -määritysmenetelmä on käyttökelpoinen ulosteperäisen saastumisen asteen arvioimisessa, mutta se ei sovellu patogeenisten E. coli -bakteerien seulomiseen. Projektissa näytteistä, joissa B. cereus -ryhmän bakteerien pitoisuus oli korkea, todettiin usein B. thuringiensis.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023