Valtakunnallinen projekti: Patogeenit pakatuissa lehtivihanneksissa 2018-2020

Projektin tarkoitus

 Suomessa kuluttajien kiinnostus sellaisenaan syötäviä, tarjoiluvalmiita salaattisekoituksia ja kasviksia kohtaan on lisääntynyt viime vuosina. Kasvisten roolia patogeenisten bakteerien välittäjänä on selvitetty Euroopassa useissa tutkimushankkeissa ja työryhmissä (EFSA https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150313). Vihreiden lehtikasvisten on todettu olevan ihmisten zoonoottisten bakteeritartuntojen kannalta merkittävin ei-eläinperäinen riskielintarvike Euroopassa. Kattavaa tietoa vihreiden lehtikasvisten ja yrttien merkityksestä patogeenisten bakteerien levittäjinä Suomessa ei ole. Salmonellan esiintymistä salaateissa, tuoreissa yrteissä ja iduissa selvitettiin valtakunnallisella projektilla 2010–11, salmonellaa ei tuolloin tutkituissa tuotteissa todettu.

Tässä projektissa tutkitaan shigatoksiinia tuottavan Escherichia coli -bakteerin (STEC), enteropatogeenisen E. coli -bakteerin (EPEC) ja Bacillus cereus -ryhmän bakteerien sekä mahdollisesti tautia aiheuttavan Bacillus thuringiensis -bakteerin esiintyminen pakatuissa lehtivihanneksissa. Lisäksi näytteistä tutkitaan niiden laatua kuvaava E. coli -bakteerin esiintyminen.

Osa STEC-kannoista aiheuttaa tautia ihmiselle, ja vakavimman taudinkuvan aiheuttavista STEC-bakteereista käytetään myös EHEC -nimitystä (enterohemorraaginen E. coli). EPEC-bakteerit voivat niin ikään aiheuttaa tautia ihmiselle, mutta niiden roolista ruokamyrkytysten aiheuttajina Suomessa ei ole kattavaa tietoa. STEC ja EPEC yhdessä aiheuttivat rucolan välityksellä laajan epidemian Suomessa vuonna 2016.                                                                                          

B. thuringiensis -bakteeri on kasvisten tuotannossa käytetty torjunta-aine, jota pidetään vaarattomana ihmisille. Joillain B. thuringensis -kannoilla on kuitenkin kyky tuottaa samanlaisia ruokamyrkytyksiä aiheuttavia toksiineja kuin B. cereus -bakteerilla. B. thuringiensis -bakteeria ei pystytä rutiinidiagnostiikassa erottamaan muista B. cereus -ryhmän bakteereista ja siksi sen rooli kotimaisten ruokamyrkytysten aiheuttajana on epäselvä. 

Projektin toteutus

Kunnallisia ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköitä pyydetään toteuttamaan projektia omalla alueellaan ja raportoimaan tutkimusten tulokset Eviraan siltä osin, kun valvontayksikkö vastaa tutkimuksista. Evira vastaa projektin suunnittelusta ja tulosten valtakunnallisesta raportoinnista. Lisäksi Evira vastaa osasta projektiin liittyvistä tutkimuksista ja niiden tulosten kokoamisesta. Alun perin näytteenottojakso oli suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2018-2019. Vuoden 2019 alussa näytteenottojaksoa pidennettiin vuoden 2020 loppuun saakka.

Näytteiksi otetaan vähittäismyynnistä sellaisenaan syötäviä, pakattuja lehtivihanneksia, kuten esim. salaattisekoituksia, rucolaa, vuonankaalia, babypinaattia tai tuoreyrttejä. Ruukussa myytävät tuotteet sekä kokonaiset salaattikerät jäävät projektin ulkopuolelle. Näytteitä otetaan tasaisesti näytteenottojakson aikana ja ne valitaan satunnaisesti myynnissä olevista tuotteista.

Näytteistä tehdään seuraavat tutkimukset:

- Escherichia coli -määritys paikallislaboratoriossa

- STEC (shigatoksiinia tuottava E. coli) ja EPEC (enteropatogeeninen E. coli):

Näytteet toimitetaan tutkittavaksi paikallislaboratorioon alustavien STEC- ja EPEC -bakteerien varalta PCR-menetelmällä. Jos PCR-tutkimuksessa saadaan positiivinen tulos (alustava STEC: stx1 ja/tai stx2 -signaali; alustava EPEC: eae-signaali), laboratorio toimittaa näytteen Eviran mikrobiologian tutkimusyksikköön varmistettavaksi ja jatkotyypityksiä varten.

- Bacillus cereus -ryhmä ja Bacillus thuringiensis:

Näytteet toimitetaan tutkittavaksi paikallislaboratorioon Bacillus cereus -ryhmän bakteerien (eli alustavan Bacillus cereus -bakteerin) varalta. Paikallislaboratorio lähettää varmistetut pesäkkeet kantalähetysohjeen mukaisesti Eviraan jossa niistä tutkitaan B. thuringiensis -kannoille tyypillisten kiteiden esiintymistä.

Projektiin liittyvä yksityiskohtainen ohjeistus valvontaviranomaisille ja projektiin kuuluvia näytteitä tutkiville laboratorioille sekä projektiin liittyvät lomakkeet löytyvät alla olevien linkkien takaa.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.1.2021