PAH -yhdisteet savustetuissa kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa

Evira toteutti vuonna 2012 yhdessä aluehallintoviranomaisten ja kunnallisten elintarvikevalvontayksiköiden kanssa hankkeen ”PAH-yhdisteet savustetuissa kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa”. Hankkeen päätavoitteena oli tehostaa savustettujen tuotteiden valvontaa ja tuoda uutta kiristyvää lainsäädäntöä paremmin sekä elintarvikealan toimijoiden että valvojien tietoisuuteen.

Savustusmenetelmän valinta ja savustuskäytännöt vaikuttavat merkittävästi lopputuotteen PAH-pitoisuuksiin. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena ja ne kulkeutuvat savussa pienhiukkasten mukana. Savustusmenetelmiä voidaan käytännössä muuttaa suhteellisen yksinkertaisin keinoin turvallisemmiksi ja estää PAH-yhdisteiden kertyminen elintarvikkeisiin. Näitä keinoja ovat muun muassa savustuslaitteen puhtaudesta huolehtiminen, elintarvikkeen sijainti savunlähteeseen nähden, savustusmenetelmän valinta sekä elintarvikkeen savustuksen jälkeinen käsittely.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023