Valvojan käsikirja

Tervetuloa elintarvikevalvojan monipuoliseen tehtäväkenttään!

Huom! Tämä sisältö on LUONNOS, ks. lausuntopyyntö Ruokaviraston ohjeesta Elintarvikevalvojan käsikirja

Elintarvikevalvojan käsikirja on sinulle, joka työskentelet elintarvikevalvontaviranomaisen palveluksessa ja teet elintarvikevalvonnan työtehtäviä. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden viranhaltijat, jotka tekevät valvontaa elintarvikelain nojalla. Käsikirja on soveltuvin osin hyödyksi myös muille elintarvikevalvontaa tekeville ja ohjaaville. Sisältö soveltuu etenkin uusille elintarvikevalvojille perehtymisen tueksi ja myös konkarivalvojille perusteiden kertaamiseen ja kokonaiskuvan jäsentelyyn.

Klikkaa tästä käsikirjan sisällysluetteloon

Elintarvikevalvojan käsikirja ohjeistaa, kuinka elintarvikeketjun virallista valvontaa koskeva asetus (EU) 2017/625 ja muu elintarvikelainsäädäntö huomioidaan riskiperusteisen valvonnan toteuttamisessa. Käsikirja kokoaa yhteen asioita monista Ruokaviraston ohjeista ja lainsäädännöstä. Perehtymällä käsikirjaan kasvatat valmiuksiasi tehdä valvontaa vaikuttavasti, hyvän hallinnon mukaisesti ja elintarvikelainsäädännön päämääriä toteuttaen. Asianmukaisesti toteutettu valvonta suojelee kuluttajien terveyttä ja taloudellisia etuja sekä edistää elintarvike- ja kontaktimateriaalialan toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Käsikirjasta saat perustiedot elintarvikevalvojana toimimiseen:

  • Tunnet Suomen elintarvikevalvontajärjestelmän.
  • Ymmärrät elintarvikevalvonnan keskeiset periaatteet.
  • Tunnet hallinnolliset oikeutesi, vastuusi ja velvollisuutesi toimiessasi virassa.
  • Ymmärrät, miten valvontaa tehdään käytännössä riskiperusteisesti ja vaikuttavasti.
  • Tunnet valvojan keskeiset tehtävät, työkalut ja tiedonlähteet.

Käsikirja käsittelee vain elintarvikelainsäädännön nojalla tehtävää valvontaa. Samoja valvontakohteita saattaa koskea myös esimerkiksi vienti-, sivutuote-, rehu-, luomu- tai terveydensuojelulainsäädäntö, mutta huomioithan, että tämä ohje ei käsittele valvontaa niiden nojalla. Jos vastuullesi kuuluu valvontaa muun kuin elintarvikelainsäädännön nojalla, perehdythän kyseisiin aihealueisiin erikseen. Mikäli teet valvontaa teurastamolla, tutustu lisäksi sitä koskeviin Ruokaviraston ohjeisiin.

Elintarvikevalvojan käsikirja, luonnos lausunnolla 1.7.-13.9.2024

Käsikirja on jaettu kolmeen osaan ja yhteentoista lukuun. Jokaisen osan alkuun on listattu oppimiskysymyksiä, joiden avulla voit itse arvioida tietotasoasi.

Osa 1. Elintarvikevalvonnan perusteet

1.1 Elintarvikevalvonnan lakiperusta
1.2 Elintarvikevalvontajärjestelmä
1.3 Viranhaltijana toimiminen

Osa 2. Riskiperusteinen, säännöllinen ja vaikuttava valvonta

2.1 Elintarvikevalvonnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
2.2 Elintarvikevalvonnan riskiperusteinen kohdentaminen
2.3 Tarkastustiheys: milloin kohde tulee tarkastaa?
2.4 Tarkastustapa: miten toimit valvojana riskiperusteisesti?

Osa 3. Elintarvikevalvojana toimiminen

3.1 Elintarvikevalvonnan tehtävät
3.2 Tarkastuksen valmistelu, toteutus ja kirjanpito
3.3 Tiedonhaku ja järjestelmät
3.4 Vuorovaikutuksella vaikuttavuutta

Käsikirjan ovat laatineet erityisasiantuntijat Mariella Aalto-Araneda, Kirsi-Helena Kanninen ja Noora Tolin osana vuosina 2021-2024 toteutettavaa Valvojan työkalupakki VASU-painopistettä.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.6.2024