Matriini

Mitä matriini on?

Matriini on kasvialkaloidi, jota esiintyy luonnollisesti Sophora-kasvissa. Sitä käytetään myös torjunta-aineena Aasiassa.

Paljonko matriinia elintarvikkeessa saa olla?

Matriinia saa olla yksittäisessä käsittelemättömässä raaka-aineessa 0,01 mg/kg. Tämä on torjunta-ainejäämäasetuksessa (EY) N:o 396/2005 asetettu ns. oletusenimmäismäärä niille jäämille, jotka kuuluvat asetuksen piiriin mutta joille ei ole asetettu erikseen muuta enimmäismäärää. Jalostetuille ja useammasta ainesosasta koostuvalle elintarvikkeelle noudatetaan samaa enimmäismäärää huomioiden raaka-aineen pitoisuus lopullisessa elintarvikkeessa.

Miten matriinia päätyy elintarvikkeisiin?

Matriinia käytetään torjunta-aineena Aasiassa. Lakritsimakeisiin matriini voi päätyä torjunta-ainekäytön lisäksi lakritsin keruussa raaka-aineeseen sekoittuvasta Sophora-kasvista, joka sisältää matriinia luontaisesti. Lainsäädäntö ei tunnista eroa sen välillä, miten yhdiste päätyy lopputuotteeseen – noudatettava enimmäismäärä on sama matriinin lähteestä riippumatta. Matriinin enimmäismäärästä säädetään torjunta-ainejäämäasetuksessa (EY) N:o 396/2005. 

Kuinka yleisesti matriinia havaitaan elintarvikkeissa?

Vuosien 2021-2022 aikana Suomen viranomaisten tietoon on tullut muutamia tapauksia, joissa elintarvikkeissa tai raaka-aineissa on havaittu matriinia.

Mitä matriinin turvallisuudesta tiedetään?

Euroopan elintarvikevirasto EFSA ei ole toistaiseksi pystynyt arvioimaan matriinin turvallisuutta tieteellisen tutkimustiedon vähäisyyden vuoksi. Kun tutkimustietoa tulee EFSAn tietoon tarpeeksi, turvallisuusarvio voitaneen tehdä. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti matriinia sisältävät elintarvikkeet vedetään pois markkinoilta.

Miksi Suomen viranomaiset eivät tee matriinitutkimuksia?

Torjunta-ainejäämäasetuksessa säädetään satojen yhdisteiden jäämistä. Viranomaisvalvonnassa torjunta-ainejäämiä tutkitaan monijäämä- sekä yksittäismenetelmillä. Tuloksia saadaan yhden elintarvikkeen osalta sadoista yhdisteistä, mutta se, mitkä yhdisteet menetelmiin otetaan käyttöön, päätetään tarpeen mukaan. Koska matriinista ei ole aiemmin on raportoitu löydöksiä, ei sitä ole tutkittu rutiininomaisesti suomalaisissa viranomaislaboratorioissa. Kun valvontatarvetta ilmenee, pyritään analyysit kehittämään ja ottamaan käyttöön mahdollisimman pian, mutta aineesta riippuen voi menetelmän käyttöönotossa kulua aikaa viikoista useisiin kuukausiin.

Valvovatko viranomaiset elintarvikkeiden matriinipitoisuuksia?

Vaikka viranomaislaboratorioilla ei ole tällä hetkellä käytössä laboratoriomenetelmiä matriinijäämien analysoimiseksi, voidaan elintarvikealan toimijan omavalvontaa tarkastaa tarvittaessa tuotteiden matriinijäämien hallinnan osalta. Elintarvikealan toimijan vastuulla on huolehtia valmistamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta omavalvonnassaan myös matriinijäämän osalta.

Olen syönyt lakritsimakeista, jossa on myöhemmin todettu matriinia. Pitääkö minun olla huolissani ja mitä voin tehdä?

Kuluttajan ei todennäköisesti tarvitse olla huolissaan, mikäli kyseisiä makeisia on syöty pieniä määriä osana tasapainoista, monipuolista ja vaihtelevaa ruokavaliota. Makeisia ei muutoinkaan suositella syötävän runsaasti.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.11.2023