Markkinointi

Markkinoinnilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä on elintarvikkeesta annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot.

Harhaanjohtavien tietojen antaminen on kiellettyä

Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan

 • elintarvikkeiden merkinnät,
 • mainonta ja esillepano,
 • myös niiden muoto, ulkonäkö ja pakkaukset,
 • käytetyt pakkausmateriaalit,
 • tapa, jolla ne on asetettu ja
 • olosuhteet, joissa ne esitetään, sekä
 • tiedot, joita niistä annetaan millä tahansa tavalla.

Elintarvikkeella ei myöskään saa ilmoittaa olevan sellaista erityistä vaikutusta tai ominaisuutta, jota sillä ei ole tai jonka suhteen se ei poikkea muista vastaavista elintarvikkeista. Harhaanjohtavaksi katsotaan myös sellaisten ominaisuuksien esiin tuominen, joilla ei ole merkitystä kyseisen ravintoaineen kokonaissaantiin.

Ravitsemus- ja terveysväitteitä voi käyttää

Tuotteiden markkinoinnissa voi käyttää hyväksyttyjä ravitsemus- tai terveysväitteitä. Väitetyistä ominaisuuksista tulee olla riittävää ja luotettavaa tieteellistä tutkimusnäyttöä ja väitteiden tulee kuulua EU:n hyväksyttyjen väitteiden listalle. Lisätietoa ravitsemus- ja terveysväitteistä.

Lääkkeellinen markkinointi on kielletty

Ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyvien ominaisuuksien esittäminen elintarvikkeesta tai sellaisiin tietoihin viittaaminen on kielletty. Lääkkeellisiä vaikutuksia voi esittää vain lääkkeistä.

Lääkkeellisiä väitteitä ovat esimerkiksi:

 • auttaa suojautumaan sydän- ja  verisuonisairauksilta
 • alentaa kohonnutta verensokeria
 • helpottaa flunssan oireita
 • auttaa henkilöitä, jotka kärsivät niveltulehduksesta, selkäsärystä ja aamujäykkyydestä
 • auttaa anemiaan, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, osteoporoosiin tai muihin sairauksiin

Vastuu tietojen oikeellisuudesta on yrittäjällä. Mikäli havaitset harhaanjohtavaa tai epäasiallista elintarvikkeiden markkinointia, ilmoita siitä oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka yhteystiedot löydät täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.9.2023