Elinkeinoelämä

Kunta- ja aluepäättäjä, 

  • voit tukea paikallista elinkeinoelämää ja työllisyyttä edellyttämällä julkisissa ruokapalvelu-hankinnoissa alueellisten ja paikallisten toimijoiden tuotteiden käyttöä silloin, kun se on mahdollista (esimerkiksi satokausituotteet) 
  • kannusta alueesi elintarvike-  ja ruokapalvelu- ja kaupan alan toimijoita tekemään ravitsemussitoumus – tuetaan terveyttä edistäviä ruokavalintoja ja tehdään yhdessä terveyttä edistävät ruokavalinnat kaikille helpoiksi.

Elintarvike- ja ravitsemisalan toimijana voit tukea asukkaiden hyvää ravitsemusta:

  • osoittamalla ravitsemusvastuullisuuden tekemällä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussitoumuksen
  • tarjoamalla ravintoloissa, elintarvikemyymälöissä, huoltamoilla, kahviloissa ja kioskeissa terveyttä edistäviä ateria- ja välipalavaihtoehtoja
  • viestimällä viisaalla tuotesijoittelulla terveellisistä ateria- ja välipalavaihtoehdoista ja tuomalla paremmat vaihtoehdot (esimerkiksi suolan, kovan rasvan ja sokerin määrän suhteen) selkeästi ja houkuttelevasti esille
  • tekemällä päivittäistarjouksia terveyttä edistävistä tuotteista 
  • huomioimalla tuotekehityksessä tuotteiden ravitsemuslaatu, kuten kovan rasvan, suolan ja sokerin määrä
  • kohtuullistamalla pakkaus- ja annoskokoja ja tarjoamalla mahdollisuuden ottaa tähderuoka-annos mukaan kotiin toista ateriaa varten - ja ruokahävikkikin vähenee
  • viestimällä vastuullisesti terveyttä edistävästä ravitsemuksesta; kohdistamalla markkinointiviestintää terveyttä edistäviin tuotteisiin  
  • tukemalla asukkaiden hyvää ravitsemusta edistävää toimintaa; esim. osallistumalla ravitsemusaiheisten tapahtumien järjestämiseen ja järjestämällä esimerkiksi kasvisteemoista omia tapahtumia. 

Koko yhteisö hyvän ravitsemuksen asialla 

Ruokatottumuksiin vaikuttaa suuresti elinympäristö ja sen luomat valinnanmahdollisuudet tai niiden puute. Kaupan elintarvikevalikoima, ravintola- ja kahvilayritysten ja huoltamoiden tarjoamat ateriat ja välipalat muovaavat asukkaiden ruokatottumuksia. Arjen pikkuvalintoihin, juomiin, naposteluun ja välipalasyötäviin vaikuttaa erityisesti se mitä lähiympäristössä, kulku-, kokoontumis- ja tapahtumapaikoissa on tarjolla - niihinkin voidaan yhdessä vaikuttaa. Tuotteiden ravitsemuslaadun parantaminen ei kuitenkaan yksin riitä - elintarvikkeiden ja ruoan markkinoinnissa, ravitsemusaiheisessa viestinnässä sekä muussa toiminnassa on myös noudatettava vastuullisia ja asukkaiden ruokatottumuksia edistäviä toimintatapoja.

Ravitsemustoimenpiteet tuottavat elinvoimaa alueelle ja kuntaan

Paikalliseen ruokatuotantoon ja lähiruokaan sijoittamalla alueet ja kunnat voivat tukea paitsi ympäristön hyvinvointia, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kestävää kehitystä  (kestävät ruokavalinnat lautasella), myös alueensa elinvoimaisuutta. Alue ja kunta voivat painottaa elintarvikehankinnoissaan alueellisten ja paikallisten tuottajien ja jalostajien tuotteita, ja tukea siten alueensa elinkeinoelämää ja edistää työllisyyttä. Alue- ja kuntastrategiaan voidaan esimerkiksi tehdä linjaus alueellisten tai paikallisten, vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden hankinnasta. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa alueella ja kunnassa voidaan luoda myönteistä brändiä ruoalle, ruoantuotannolle, elintarviketeollisuudelle, ruokapalveluille ja terveyttä edistävälle ravitsemukselle. Koko alue voi myös sitoutua Sydänmerkki -ateriajärjestelmän käyttöön ottoon esimerkiksi henkilöstöruokailussa ja päiväkoti- ja kouluruokailussa. 

Ravitsemussitoumuksella kohti parempaa ravitsemuslaatua ja vastuullisia toimintatapoja

Ravitsemussitoumus on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, sosiaali- ja terveysministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja alan sidosryhmien yhteistyönä luoma toimintamalli. Ravitsemussitoumus auttaa ja kannustaa kaikkia elintarvikealan toimijoita teollisuudesta kauppaan ja joukkoruokailun järjestäjiin parantamaan ruokavalion ravitsemuslaatua sekä edistämään ravitsemusvastuullisia toimintatapoja, ja siten  tekemään ravitsemussuositusten mukaiset ruokavalinnat kuluttajille helpoiksi. Myös kunta voi tehdä ravitsemussitoumuksen edistääkseen esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa olevien lasten ja kunnan työntekijöiden ravitsemusta.  

Ravitsemussitoumuksen tavoitteena on, että suomalaiset kuluttajat syövät tulevaisuudessa kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Toimintamalli tukee valtioneuvoston ruokapoliittisen selonteon Ruoka2030:n tavoitteiden toteutumista.

Ravitsemussitoumuksia voi tehdä suolan, tyydyttyneen rasvan ja lisätyn sokerin vähentämiseksi, kasvisten käytön lisäämiseksi, annoskokojen kohtuullistamiseksi sekä lapsille suunnattujen tuotteiden, tarjottujen aterioiden ja ruokaohjeiden parantamiseksi. Ravitsemussitoumukset ovat konkreettisia, merkittäviä ja mitattavia toimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan. Ravitsemussitoumuksen voi tehdä  www.sitoumus2050.fi -verkkosivulla.

Hyvät käytännöt jakoon:

Tehdyt ravitsemussitoumukset 

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.5.2022