Ravitsemuksella hyvinvointia

Ravitsemuksella hyvinvointia - tukiaineistoa kunnille ja sosiaali- ja terveyspalveluille

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kuntaliitto ovat julkaisseet yhdessä kunnille, sosiaali- ja terveyspalveluille sekä alueellisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoille asukkaiden ja asiakkaiden hyvän ravitsemuksen edistämiseen tukiaineistoa:

Sähköiset, verkossa täytettävät lomakkeet: 

Hyvinvointikertomus ja hyvän ravitsemuksen edistäminen

Lain mukaan kuntien tulee laatia hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kerran valtuustokaudessa. Sen avulla suunnitellaan, asetetaan toimenpiteitä ja seurataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Myös asukkaiden hyvän ravitsemuksen edistäminen, siihen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet sekä seuranta ja arviointitiedot voidaan kuvata osana hyvinvointikertomusta. Tutustu ravitsemuksen kirjaamisen esimerkkeihin kuntien sähköisistä hyvinvointikertomuksista.

Ravitsemuksella hyvinvointia -verkkosivut

Näiltä sivuilta löydät tietoa hyvän ravitsemuksen merkityksestä ja esimerkkejä kuinka hyvää ravitsemusta voi edistää. Löydät tietoa, oletpa sitten kunnan luottamushenkilö, johtava viranomainen, eri toimialoilla toimiva viranhaltija tai eri ikäisten asukkaiden kanssa työskentelevä. Elinkeinoelämällä ja järjestöillä sekä muulla kansalaistoiminnalla on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille.

Hyvään ravitsemukseen tarvitaan meitä kaikkia ja kaikilla meillä on oma roolimme, jotta asukkaat voisivat hyvin, pysyisivät terveinä ja työ- ja toimintakykyisinä.

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 18.10.2023