Julkaisut

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan voimassaolevat väestötason ravitsemussuositukset on julkaistu vuonna 2014. Suomalaiset ravintoainetason suositukset perustuvat pääosin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, joiden tieteellinen pohjatyö tehdään pohjoismaisista asiantuntijoista koostuvassa työryhmässä.

Ravintoaineille voidaan esittää kolme ravitsemuksellista viitearvoa

  • Ravintoaineen pienin tarve on se vähimmäismäärä, joka estää puutteen. Sitä vastaava määrä ravintoainetta ei kuitenkaan riitä ylläpitämään hyvää terveyttä ja ravitsemustilaa. Lisäksi yksittäisillä henkilöillä voi esiintyä puutosoireita.
  • Ravintoaineen keskimääräinen tarve kuvaa ravintoaineen määrää, joka vastaa väestön tai väestöryhmän keskimääräistä tarvetta.
  • Suositeltavaa saantia vastaava määrä ravintoainetta puolestaan tyydyttää ravinnon tarpeen ja ylläpitää hyvän ravitsemustilan lähes kaikilla terveillä ihmisillä.

Eri maiden suosituksissa esitetään joko kaikki kolme arvoa kuten pohjoismaisissa suosituksissa tai vain suositeltava saanti, kuten Suomessa. Tälle sivustolle on koottu kaikki Suomessa julkaistut saatavilla olevat ravitsemussuositukset, jotka pohjautuvat Terveyttä ruoasta -kansalliseen suositukseen. 

Terveyttä ruoasta -julkaisun kansikuva ruokakolmiosta.

Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, versio 5 pdf Painettu versio on maksullinen, 18 €/kpl. Tilaukset PunaMusta Verkkokauppa

 

Syödään yhdessä - julkaisun kansi: ruokapöydässä yhdessä istuva perhe.

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 2019 (pdf, 4,5 Mt), 2. uudistettu painos. Uuden suomenkielisen julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Ruotsin- ja englanninkielisen julkaisun verkkoversiot:
Tillsammans kring matbordet - kostrekommendationer  till barnfamiljer 2019 pdf 6,5 Mt, 2. revid. upplagan Eating together - food recommendations for families with children 2019 pdf 7 Mt, 2nd updated edition

Syödään yhdessä -julkaisun 2. uudistettuun painokseen on päivitetty alle yksivuotiaiden D-vitamiinilisän käyttöohjeet, Ruokaviraston ohjeet elintarvikkeiden turvallisesta käytöstä sekä mm. lehmänmaidon tapaan käytettävien kasvipohjaisten juomien ja kasviproteiinilähteiden käyttösuositus.

 

Terveyttä ja iloa ruoasta -julkaisun kannessa päiväkotiryhmä välipalalla metsässä.

TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA- varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018 pdf 5,3 Mt. Suomenkielisen ja ruotsinkielisen julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Julkaisu on saatavana pdf-versiona myös ruotsiksi ja englanniksi:
Mat ger hälsa och glädje - rekommendation om måltiderna inom småbarnspedagogiken 2018 pdf, 6,2 Mt 
Health and joy from food - meal recommendations for early childhood education and care 2018pdf, 7 Mt 

 

Kouluruokailusuositus-julkaisun kannessa oppilaat syövät koulun ruokalassa.

Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus (2017)pdf, 4,8 Mt 
Suomen- ja ruotsinkielisen julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Julkaisu on saatavana pdf-versiona myös ruotsiksi ja englanniksi:
På svenska: Vi äter och lär tillsammans - rekommendationer för skolbespisningen (2017)pdf 5 Mt
In English: Eating and learning together - recommendations for school meals (2017)pdf, 6,7 Mt

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi yhteistyössä Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kanssa uudet kouluruokailusuositukset 2017.  

HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ RUOKAILUSTA - Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin 2019 pdf, 11,4 Mt.
Julkaisun painettu versio on ilmestynyt OPH:n Oppaat ja käsikirjat 2019:5a -sarjassa. Se on myytävänä Opetushallituksen verkkokaupassa.

Julkaisu on saatavana pdf-versiona myös ruotsiksi ja englanniksi: 
STUDENT MEALS BENEFITING HEALTH AND COMMUNITIES - Food recommendations for vocational institutions and general upper secondary school, 2019 pdf, 6,7 MB
MATEN GER VÄLBEFINNANDE OCH GEMENSKAP - Rekommendation om måltider till yrkesläroanstalter och gymnasier, 2019 pdf, 6,7 MB

 

Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) ja Kelan yhdessä julkaisema uudistettu ruokailusuositus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun järjestämisestä. Suositus tarkentaa ateriatukea koskevaa valtioneuvoston asetusta. Se  määrittää ateriatuetun opiskelija-ateria tarjoamisen ja koostamisen sekä ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimukset. 
Uusi suositus astui voimaan 1.1.2022.

Hyvinvointia ja opiskelukykyä - korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus, 2021 (pdf 8,2 Mt)
På svenska: Mat ger välbefinnande och studieförmåga – rekommendation om måltider för högskolestuderande, (pdf 8,2 Mt) 
In English: Well-being and Ability to Study from Food – Meal Recommendations for Higher Education Students, (pdf 8,1 Mt) 

Opiskelijaravintoloille tarkoitettu itsearviointityökalu on sivulla Opiskelijat

Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus (2020) (pdf 7,063 Mt)
Suomen- ja ruotsinkielinen painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Livskraft på äldre dar - kostrekommendation för äldre personer (2020) (pdf, 7,057 Mt)
Publikationen kan köpas i THL:s bokhandel 

Vitality in later years - food recommendation for older adults (2020) (pdf, 9,901 Mt)

Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä julkaisema suositus. Suositus on tarkoitettu ikääntyneiden ruokailusta ja ravitsemushoidosta vastaaville toimijoille julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotipalvelussa, palveluasumisessa ja hoito-, hoiva- ja kuntoutusyksiköissä sekä palvelujen kilpailuttajille ja päättäjille. Myös ikääntyneet itse ja omaishoitajaperheet saavat suosituksesta arvokasta tietoa omasta syömisestä huolehtimiseen sekä ikääntyneiden ruokapalvelujen järjestämisen periaatteista. Suositus sopii myös oppikirjaksi ikääntyvien ravitsemuksesta. 

Ikääntyneiden ruokasuositukseen sisältyvät työkalut ja lomakkeet

Ravitsemusopas ikääntyneille, 2021, VRN

Lehtisessä kerrotaan lyhyesti ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävästä ruokailusta. Sen sisältö perustuu vuonna 2020 julkaistuun ikääntyneiden ruokasuositukseen. Lehtinen on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille terveellisen syömisen tueksi. Myös omaiset saavat siitä tietoa ja vinkkejä, joilla voi edistää ja parantaa iäkkään läheisen syömistä ja ravitsemusta.

RHS_rajattu kansikuva.png

Ravitsemushoitosuositus, Ohjaus 3/2023 pdf 8,3 Mt
Painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.
Viitataan: Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2023). Ravitsemushoitosuositus. Ohjaus 3/2023. THL, Helsinki.

Rekommendationer för nutritionsbehandling, Directions 4/2023 pdf 8,6 MB 
Publikationen kan köpas i THL:s bokhandel 

Guidelines for nutritional care, Directions 5/2023 pdf 8,8 MB
Available only online.

VRN ja THL ovat julkaiseet uudistetun ravitsemushoitosuosituksen 7.3.2023. Sen laati VRN:n nimeämä asiantuntijatyöryhmä. Ravitsemushoitosuositus on tarkoitettu kaikille ammattilaisille, jotka osallistuvat potilaan ravitsemushoitoon ja ruokapalvelujen toteuttamiseen julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suositus on tarkoitettu myös palveluista vastuussa oleville päättäjille sekä palveluja suunnitteleville, ohjaaville ja valvoville viranomaisille. 

Ravitsemushoitosuosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ravitsemushoitoa ja siihen liittyviä käytäntöjä osana potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta. Lisäksi suositus sisältää ohjeet rukapalvelun toteuttamiseen sairaaloissa,  hoito- ja kuntoutuslaitoksissa. Ikääntyneiden ruokapalvelujen toteutuksessa käytetään yllä esiteltyä Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositusta.  

Suositus sisältää 30 liitettä, joista osa on sähköisesti täytettäviä lomakkeita. Ne löytyvät sivulta Ravitsemushoito

Rikosseuraamuslaitoksen ruokapalvelu

Vankien ruokahuollon järjestämisestä säädetään vankeuslain 7 luvun 5 §:ssä ja tutkintavankeuslain 3 luvun 4 §:ssä. Vankeinhoitolaitoksen määräyksessä annetaan suuntaviivat ruokapalvelun  järjestämisestä vangeille. Määräyksen mukaisesti ruoka suunnitellaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositusten mukaiseksi. Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto ja ruokavaliot

 

Juomasuositus julkaisun kannessa vesihanasta juoksee vettä.

Juomasuositus pdf

Juomilla on väliä - harkitse, mitä juot. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan juomasuositukset ikäryhmittäin. Juomat ravitsemuksessa, 2008 pdf, VRN ja KTL

Katso myös ravitsemussuosituksia maailmalta.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.4.2024