Ikääntyneet

 • Ravitsemuksella on keskeinen merkitys ja tehtävä ikääntyneiden ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemisessa. Hyvä ravitsemustila tukee kotona asumisen mahdollisuutta ja nopeuttaa sairauksista toipumista.
 • Iän myötä energiankulutus pienenee, koska liikkuminen vähenee ja lihasmassan määrä pienenee. Tällöin usein myös syödyn ruoan määrä vähenee, jolloin proteiinin, vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti voi jäädä niiden tarvetta pienemmäksi.
 • Ikääntyneen tulee saada energiaa kulutustaan vastaavasti. Ikääntyneen energiantarve on hyvin yksilöllinen. Se riippuu mm. lihasmassan määrästä, fyysisestä aktiivisuudesta ja hormonaalisista tekijöistä.
 • Koska ikääntyvän henkilön ruokahalu saattaa heikentyä, on ruokavalion laadun ylläpitäminen entistä tärkeämpää. Iäkkään henkilön laadukas ruokavalio sisältää riittävästi energiaa (vähintään noin 1600 kcal/vrk) sekä runsaasti kivennäisaineita, vitamiineja ja proteiinia.
 • Ruokavalion tulee olla monipuolinen, maukas, värikäs ja sisältää riittävästi proteiinia lihaskunnon ylläpitämiseksi. Välttämättömien rasvojen riittävästä saannista huolehditaan käyttämällä kasviöljyjä ja niistä valmistettuja leipärasvoja sekä usein kalaa.
 • Suolaksi suositellaan jodioitua suolaa, mutta sitäkin kohtuullisesti. 
 • Riittävän D-vitamiinin saannin turvaamiseksi 75 vuoden iästä lähtien suositellaan D-vitamiinilisää 20 mikrogrammaa vuorokaudessa ympäri vuoden. Pienempi annos (10 mikrogrammaa/vrk) D-vitamiinilisää voi riittää, jos käyttää säännöllisesti ja paljon D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa.
 • Sairastuessa hyväkuntoisesta ikääntyneestä kehittyy nopeasti vajaaravitsemuksen riskipotilas. Ikääntyneiden vajaaravitsemuksen tunnistamisesta ja tehostetusta ravitsemushoidosta on
  suositukset ikääntyneiden ruokasuosituksessa
 • Ikäruoka -hankkeessa on selvitetty kattavasti sekä ikääntyneiden ravitsemuksen että ruokapalveluiden nykytilaa ja esitetty toimenpiteitä ikääntyneiden ravitsemuksen ja ruokapalvelujen kehittämiseksi (ks. Raportti, 2018). 

Ikääntyneiden ruokasuositukset 

Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus on uusi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema suositus. Suosituksella edistetään ja tuetaan ikääntyneiden ravitsemusta ja ohjataan laadukkaiden, ikääntyneiden tarpeisiin perustuvien ruokapalvelujen järjestämistä.

Suosituksessa kuvataan terveyttä edistävä ruokavalio, joka sopii kaikille ikääntyneille omien ruokavalintojen perustaksi. Suosituksen mukainen syöminen turvaa hyvän ravitsemustilan ylläpitämistä ja edistää näin terveyttä, fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä sosiaalista hyvinvointia ja elämänlaatua.

Suositus sisältää ohjeet ikääntyneiden ravitsemustilan määrittämiseen, sen seurantaan ja yksilöllisen ravitsemushoidon toteuttamiseen. Lisäksi kerrotaan ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä ja kuvataan hyviä käytäntöjä ruokapalvelujen ja ravitsemushoidon kehittämiseen. 

Ravitsemusopas ikääntyneille - ikääntyneiden ruokasuositus lyhyesti (lehtinen, 2021)

Ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön

Ikääntyneiden ruokasuosituksen julkistamistilaisuus verkossa 31.3.2020 videotallenne
Tilaisuuden esitykset yksitellen verkossa

Tilaisuuden esitysten diat:
ikääntyneiden ruokaosituksen sisällön esittely
-  ympärivuorokautinen hoito ja asumispalvelut
ruokapalvelut

Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä -verkkoseminaarin (3.12.2020) esitykset 
Esitys Merja Mäkisalo-Ropponen (tekstitetty):
Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätöksenteossa 

Esitys Raisa Valve (tekstitetty):
Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissa  

Verkkoseminaarin (3.12.2020) muiden esitysten diat 
      

Ikääntyneiden ruokasuosituksen työkalut ja lomakkeet

Kotihoidon ravitsemuksen laatukriteerit

Ympärivuorokautisen hoidon ravitsemuksen laatukriteerit

SARC-F -kysely

NRS2002 -menetelmä vajaaravitsemuksen riskin seulontaan (lataa omalle koneelle käyttöä varten)

MNA-testi, lyhyt (seulontaosa, interaktiivinen) 
MNA-testi, pitkä (seulonta ja arviointiosat, tulostettava versio) 
MNA menetelmän käyttöoikeudet ja tausta-aineisto

MNA-menetelmä ympärivuorokautisessa hoivassa - tulokset ja toimintaohjeet

Ravinnonsaannin seuranta -lomake

Suun terveyden arviointi

Nielemisen arviointi

Ruokahalun arviointi - SNAQ

Lusikka suuhun jumppa

Lautasmallikuvat

Laihtuminen ja aliravitsemus

Ikääntyneillä voi esiintyä tahatonta laihtumista. Liiallinen laihtuminen on riskitekijä ikääntyvän terveydelle ja toimintakyvylle. Tahattomaan painonlaskuun on tartuttava heti. Ikääntyneiden ruokasuosituksessa on käytännön ohjeita syömisen parantamiseen, energian saannin lisäämiseen ja tehostetun ruokavalion toteuttamiseen. 

Nestetasapaino

Mitä kuivempaa ruokaa syödään, sitä enemmän pitää juoda. Ikääntynyt tarvitsee päivän aikana noin 1-1,5 litraa nesteitä eli 5-8 lasillista juomaa. Juomat voivat olla nesteen ohella myös hyviä ravintoaineiden lähteitä ja välipaloja.

ikääntyneiden juomasuositus

Riittävä ja monipuolinen liikunta on tärkeää

Monipuolinen ravitsemus ja riittävä liikunta tukevat terveyttä ja ylläpitävät lihaskuntoa läpi elämän. Säännöllinen kestävyysliikunta sekä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu ylläpitävät iäkkään toimintakykyä ja ehkäisee kaatumisia. Iäkkään tulisi liikkua säännöllisesti, mielellään päivittäin esimerkiksi kävelyretkien parissa. Lisäksi suositellaan vähintään kahdesti viikossa lihasvoimaa lisääviä ja tasapainoa parantavia harjoitteita. Nykyisin ikäihmisille on tarjolla paljon erilaisia liikunnanmuotoja jumpparyhmistä kotona tehtäviin harjoitteisiin.

Tietoa ikääntyvien liikunnasta: UKK-instituutti - Ikääntyminen ja liikunta

Liikunta ja ulkoilu: Ikäinstituutti

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.5.2022