Ravitsemus- ja ruokasuositukset

Terveyttä edistävä ruokavalio on kokonaisuus, jota ruokasuosituksissa havainnollistetaan ruokakolmiolla ja lautasmallilla. Monipuolinen ja vaihteleva ruoka-aineiden valinta mahdollistaa terveyttä edistävien, ympäristön kannalta kestävien ja hyvänmakuisten aterioiden ja välipalojen koostamisen.

Koko väestöä koskevan, Terveyttä ruoasta - suomalaiset ravitsemussuositukset (2014, v5), julkaisun pohjalta on annettu suosituksia eri kohderyhmille mm. raskaana oleville ja imettäville naisille, lapsille ja lapsiperheille sekä varhaiskasvatukseen, koulu- ja opiskelijaruokailuun sekä ikääntyneille ja sairaalapotilaille. Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä  ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla.

Video: Terveyttä ruoasta - Hyvän ruokavalion aineksia 

Kaikki julkaistut suomalaiset ravitsemussuositukset löydät pdf-tiedostoina.

Tietyille väestöryhmille on annettu erillisiä ravitsemus- ja ruokailusuosituksia, joissa on otettu huomioon kyseisten ihmisryhmien ravitsemukselliset erityistarpeet:

Ravitsemussuosituksia laaditaan niin maailmanlaajuiseen käyttöön kuin kansallisestikin. Ne perustuvat tutkimuksiin eri ravintoaineiden tarpeesta koko elinkaaren aikana. Lisäksi niissä on otettu huomioon laaja tutkimustieto ravintoaineiden vaikutuksesta sairauksien ehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. Ravitsemussuositukset eivät ole pysyvästi samanlaisia, vaan muuttuvat elintapojen ja kansanterveystilanteen muuttuessa sekä uuden tutkimustiedon karttuessa.

Ensimmäiset suositukset terveen väestön ravitsemuksesta julkaistiin vuonna 1941 Yhdysvalloissa. Yhteispohjoismaisia suosituksia on laadittu 1980-luvun alusta lähtien. Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi ensimmäiset suomalaiset ravitsemussuositukset vuonna 1987.

Kansallisten ravitsemussuositusten uudistaminen on käynnissä

 "Terveyttä ruoasta - suomalaiset ravitsemussuositukset 2014" uudistetaan uusien pohjoismaisten suositusten NNR2023 pohjalta. Uudistamistyö on käynnissä
Uudet kansalliset ravitsemussuositukset julkaistaan loka-marraskuussa 2024.

Uudet pohjoismaiset ravitsemussuosituksen NNR2023: tiivistelmä ruokasuosituksesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.1.2024