Terveyttä ruoasta -suomalaiset ravitsemussuositukset uudistettavana 2023-24

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on käynnistänyt kansallisten "Terveyttä ruoasta - suomalaiset ravitsemussuositukset 2014" -suosituksen uudistamisen. Pohjana uudistamiselle ovat uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset, NNR2023, jotka julkaistiin kesäkuussa 2023.

VRN on nimennyt syyskuussa 2023 asiantuntijaryhmän valmistelemaan uusia kansallisia ravitsemussuosituksia.

Asiantuntijaryhmän jäsenet

 • Professori Maijaliisa Erkkola, Helsingin yliopisto, VRN:n jäsen (puheenjohtaja)
 • Professori Ursula Schwab, Itä-Suomen yliopisto, VRN:n jäsen  (varapuheenjohtaja)
 • ETT Kaija Rautavirta, asiantuntijaryhmän sihteeri (1.10.2023 - 31.12.2023)
 • Tutkimusprofessori Suvi Virtanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VRN:n jäsen
 • Opetusneuvos Marjaana Manninen, Opetushallitus, VRN:n jäsen
 • Apulaisprofessori Kirsi Virtanen, Turun yliopisto
 • Tutkimuspäällikkö Satu Männistö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VRN:n jäsen
 • Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri, Luonnonvarakeskus, VRN:n jäsen
 • Tutkimuspäällikkö Merja Saarinen, Luonnonvarakeskus
 • Yliopistotutkija Jelena Meinilä, Helsingin yliopisto
 • VRN:n pääsihteeri (Arja Lyytikäinen 31.10.2023 saakka).
 • VRN:n pääsihteeri Satu Jyväkorpi 1.12.2023 alkaen

Uudet kansalliset suositukset julkaistaan loka-marraskuussa 2024. 

Kansallisten ravitsemussuositusten uudistaminen 2023-24: Työprosessin kuvaus 

Ravitsemussuositusten käyttötarkoitus

Kansalliset ravitsemussuositukset on tarkoitettu väestötason ravitsemuksen ja kansanterveyden parantamiseen sekä terveyttä edistävää ja kestävää ruokajärjestelmää koskevaan päätöksentekoon, toimenpiteiden suunnitteluun ja alan tutkimukseen. Lisäksi ne ovat perustana elintarviketeollisuuden tuotekehityksessä, ruokapalvelujen toteuttamisessa ja alan koulutuksessa. 

Kansalliset painotukset mahdollisia 

Uudet pohjoismaiset suositukset luovat erinomaisen pohjan kansallisille suosituksille.  Ravintoainekohtaisiin suosituksiin on tullut useita muutoksia ja tarkennuksia. Nämä muutokset tullaan huomioimaan kansallisissa suosituksissa sellaisenaan.

Päivittämistyössä arvioidaan väestötasolla suomalaisten nykyistä ruoankäyttöä ja ravinnonsaantia suhteessa uusiin pohjoismaisiin ravintoainekohtaisiin ja ruokaryhmiä koskeviin suosituksiin. Lisäksi nykyisten elintarvikkeiden täydentämistoimenpiteiden ja ravintolisien käyttösuositusten tarpeellisuutta ja riittävyyttä arvioidaan osana suositusten laatimista. Arviointityön ja mallinnusten pohjalta kansallisiin suosituksiin tehdään tarvittaessa omia erillisiä  painotuksia. 

Sidosryhmäyhteistyö

Kansallisten ravitsemussuositusten laatimisesta järjestetään säännöllisesti sidosryhmätapaamisia, joissa kerrotaan työvaiheiden etenemisestä ja kuullaan sidosryhmien näkemyksiä kansallisesta suosituksesta ja sen jalkauttamiseen ja käytäntöön viemisestä yhteistyössä. Sidosryhmätapaamisten aineistot julkaistaan VRN:n verkkosivuilla. 

Julkinen kommentointi

 käsikirjoitusluonnoksen julkinen kommentointi avuautui Lausuntopalvelussa (lausuntopalvelu.fi). Kaikki palautteet annetaan julkisen kommentoinnin kautta. Kommentoinnissa on käytössä avoin kommentointi. Lausunnon voi jättää palveluun Lausunto - Lausuntopalvelu 30.6.2024 mennessä.

Mitä tapahtuu julkisen kommentoinnin jälkeen?

Julkisen kommentoinnin jälkeen jokainen lausuntopalveluun jätetty lausunto käsitellään suosituksia laatimassa olleessa asiantuntijaryhmässä. Jokainen teemaryhmä käsittelee oman lukunsa kommentit. Sihteeri tekee kommenteista ja niiden vastauksista yhteenvedon, joka käsitellään VRN:n elokuun kokouksessa. Osa kommenteista voi tulla sellaisenaan pohdittavaksi VRN:n kokoukseen. Kommenttien pohjalta suosituksen sanoitusta voidaan täsmentää.

 

Lisätietoa
Miten ravitsemus- ja ruokasuosituksia laaditaan
(Erkkola M ym. Duodecim 139(18):1485-92)

Nordic Nutrition Recommendations (NNR) 2023
Pohjoismaiden ministerineuvosto.
Pohjoismaiset ravitsemussuositukset 2023 (englanniksi)

NNR2023 Ruokasuositukset tiivistetysti

Lisätietoja ravitsemussuositusten uudistamisesta

1.12.2023 alkaen VRN:n pääsihteeri Satu Jyväkorpi
nimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi  

Kysymykset ja palautteet

Tämän sivun lopussa on palautelomake, jossa on kohta: "Saitko tältä sivulta tarvitsemasi tiedon?"
Voit lähettää kohdasta "En, tarvitsen lisätietoa" kysymyksiä VRN:lle.
Keräämme kysymykset kuukausittain ja vastaamme niihin tällä sivulla. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.6.2024