Valtion ravitsemusneuvottelukunta – väestön ravitsemuksen edistäjä ja seuraaja

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on jo vuodesta 1954 lähtien seurannut suomalaisten ravitsemus- ja terveydentilaa ja antanut ravitsemukseen liittyviä suosituksia tilanteen parantamiseksi. Alkuvaiheessa korjattiin ravitsemuksellisia puutoksia, joista esimerkkinä jodin lisääminen ruokasuolaan struumaepidemian poistamiseksi ja A- ja D-vitamiinin lisääminen margariineihin hämäräsokeuden ja riisitaudin ehkäisemiseksi. 2000-luvun alussa myös maitoon alettiin lisätä D-vitamiinia väestön yleisesti matalan saannin korjaamiseksi. Tässä toimenpiteessä on seurantatietojen mukaan onnistuttu hyvin. Väestön ruokailutottumuksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi täydentämistoimenpiteitä vaativaksi ravitsemuskysymykseksi nousi uudestaan jodin heikentynyt saanti. Vuonna 2015 VRN antoi toimenpidesuosituksen käyttää jodioitua ruokasuolaa kotitalouksissa, joukkoruokailussa ja teollisuudessa. Uusi neuvottelukunta edeltäjiensä tapaan pohtii edelleen ravintoaineiden riittävän saannin turvaamista. 

Viime vuosikymmenien haasteena on erityisesti ollut liiallisen ja vääränlaisen ruoan nauttimisesta aiheutuneiden terveysongelmien vähentäminen, ylipainon ja elintapoihin liittyvien kansantautien ehkäisy. Terveyden edistämisen suurimmat haasteet liittyvät tällä hetkellä lihavuuden ja erityisesti tyypin 2 diabeteksen vaaratekijöiden synnyn ja esiintymisen ehkäisemiseen niin aikuisilla kuin entistä nuoremmilla lapsilla ja nuorilla. Sydän- ja aivoterveyden edistäminen ja valtimotautien ehkäisy ravitsemuksen keinoin on edelleen yksi tärkeimmistä tavoitteista, syöpätautien ehkäisyä ja luusto- ja suunterveyden edistämistä unohtamatta.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on maa- ja metsätalousministeriön (MMM) alainen asiantuntijaelin, joka asetetaan kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan puheenjohtaja nimetään vuorotteluperiaatteella STM:n ja MMM:n hallinnonalalta. Sen jäsenet ovat ravitsemuksen huippuasiantuntijoita valtionhallinnosta, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista sekä terveydenhuollon, kansanterveyden edistämisen ja joukkoruokailun alueilta. 

Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 15.11.2023 - 14.11.2026. Sen tehtävät on määritelty elintarvikelaissa. MMM on asettanut uuden neuvottelukunnan 15.11.2023.

Ravitsemusneuvottelukunnan tehtävät: 

  • toimia väestön ravitsemuksen edistämisen asiantuntijaelimenä
  • laatia kansalliset ravitsemussuositukset
  • tehdä toimenpide-esityksiä ja aloitteita ravitsemuksen ja ruokajärjestelmän parantamiseksi
  • antaa lausuntoja toimialaansa liittyen sekä
  • seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikutuksia ravitsemukseen, terveyteen ja
    ruokajärjestelmään.

Ravitsemusneuvottelukunnan jäsenet

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024