Opiskelijat

Opiskelijaruokailu

Ravinnolla on merkittävä vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin kaikissa elämänvaiheissa. Tämä koskee myös nuorta aikuisuutta. Nuoruudessa uudessa elämänvaiheessa ruokailutottumukset voivat muovautua uudelleen sekä omaan talouteen siirtymisen että opiskelun luoman ja mahdollistaman uuden arkirytmin vuoksi. Tähän vaiheeseen liittyvät myös parisuhteiden löytyminen ja perheen perustaminen, mikä tarkoittaa lapsuuden "ruokapöydästä", opiskelijaelämän kautta omaan vakiintuneeseen "ruokapöytään" siirtymistä. Vilkkaaseen sosiaaliseen elämään kuuluu yhdessä syömistä, ruoan, välipalojen ja juotavien äärellä tapaamista. Tämä voi tarkoittaa myös alkoholipitoisten juomien käytön lisääntymistä. Uudessa elämäntilanteessa niin omien ruokailu-  ja juomatottumusten tarkastelu kuin hyvän, jaksamista tukevan arjen ruoka- ja työrytmin, riittävän levon ja unen sekä liikunnan tarkastelu voivat olla tarpeen.

Opiskelijaruokailua koskevat suositukset

Opiskelupäivän aikana nautittava, riittävä ja monipuolinen ateria ja terveyttä edistävät välipalat tukevat opiskelijoiden jaksamista, ylläpitävät vireyttä ja oppimiskykyä sekä rytmittävät päivää työrupeamiin. Opiskelijaruokailun järjestämistä ja tarjottujen aterioiden koostumusta ja ravitsemuslaatua ohjataan ruokailusuosituksilla.

1. Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden ruokailusuositus

Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä julkaisseet ruokailusuosituksen ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin. Julkaisu sisältää opiskelijaruokailun järjestämistä koskevat säädökset ja ravitsemussuositukset. Lisäksi siihen on koottu runsaasti ideoita tuote- ja palvelumuotoiluun, yhteistyöhön, viestintään sekä toiminnan seurantaan ja arviointiin.

Suosituksen julkistamistilaisuuden esitykset on katsottavissa tallenteena.

2. Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus

Korkeakouluopiskelijoiden riittävää, terveyttä edistävää syömistä tuetaan valtion varoin. Tämä opiskelijatuki annetaan Kelan maksamana ateriatukena opiskelijaruokailun yhteydessä. 

Uudistettu ruokailusuositus "Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta – korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus" on julkaistu lokakuussa 2021. Sitä noudatetaan opiskelijaruokailun järjestämisessä 1.1.2022 lähtien.

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus pähkinänkuoressa, diaesitys, pdf (3,3 Mt)

Julkistamistilaisuuden 13.10.2021 tallenne

Korkeakouluruokailusuositukseen liittyvä opiskelijaravintoloiden itsearviointityökalun sähköiset lomakkeet: 

Arviointityökalu - opiskelija-aterian ravitsemuslaatu
På svenska: Verktyg för bedömning av studentmåltidernas näringskvalitet
In English: Student Meal Nutrition Quality Assessment Tool

Ravitsemuksella hyvinvointia -verkkoaineisto: Opiskelijat ja nuoret aikuiset

 

 

 

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.5.2022