Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt

Kunta- ja aluepäättäjä:

 • Toimi yhteistyössä paikallisesti ja alueellisesti toimivien kansanterveys- ja ruoka-alan järjestöjen, harrastusseurojen ja muiden toimijoiden kanssa asukkaiden ravitsemuksen edistämiseksi.
 • Innosta uusista avauksista ja ideoista ja innostu myös itse toiminnoista!
 • Mahdollista asukkaiden aktiivinen osallistuminen omaan ravitsemukseensa liittyvän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 
 • Tarjoa toimintaan tiloja ja resursseja ja viesti kunnan verkkosivuilla toimintamuodoista ja osallistumismahdollisuuksista.

Järjestöt ja muut yleishyödylliset yhdistykset voivat tukea asukkaiden ravitsemusta:

 • Huomioimalla ravitsemus osana alueelle tuottamiaan sosiaali- ja terveyspalveluita
 • Tekemällä alueen ja kunnan kanssa yhteistyötä erilaisissa terveyden edistämisen hankkeissa ja projekteissa
 • Vahvistamalla asukkaiden kansalaistaitoja ruokatalouden hoidon ja ravitsemuslukutaidon kehittämisen kautta
 • Järjestämällä asukkaille ruoka- ja ravitsemusaiheista vapaa-ajan toimintaa, esim. kokkauskursseja ja ruokakulttuuritapahtumia

Urheilu- ja harrastusseurat voivat tukea asukkaiden ravitsemusta:

 • Tarjoamalla toimipaikoissaan mahdollisuuden terveyttä edistäviin välipaloihin ja aterioihin
 • Huolehtimalla, että talousvettä on aina helposti saatavilla janojuomaksi ja omaan vesipulloon
 • Huomioimalla terveelliset ruokatottumukset osana omaa toimintaansa ja arvojaan (esim. terveellinen ruoka- ja välipalatarjonta tapahtumissa ja harrastustoimintaan liittyvillä matkoilla)
 • Tarjoamalla ravitsemusasiantuntijoiden tuottamaa ravitsemusaiheista viestintää harrastajille ja heidän perheilleen.

Vahva kansalaisyhteiskunta on kaikkien etu

Järjestöjen tekemällä työllä on alue- ja sote-uudistuksen myötä entistä vahvempi merkitys asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Alueilla ja kunnilla on lakisääteinen velvollisuus tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöt voivat toimia alueilla  sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina, yleishyödyllisinä toimijoina tai molempina. Sote-palveluiden tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta on kuitenkin erotettava toisistaan selkeästi.

Asukkaiden ravitsemusta voidaan edistää yhdessä alueellisten tai paikallisten kansanterveys- ja ruoka-alan järjestöjen, urheilu- ja harrastusseurojen, seurakuntien, kansalaisopiston ja muiden yleishyödyllisten yhdistysten kanssa monin keinoin. Myös asukkaita on hyvä kannustaa osallistumaan aktiivisesti alueen ja kunnan ravitsemuspalveluiden, kuten ruokapalveluiden ja paikallisten ruoka- ja ravitsemusaiheisten tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen. Vapaaehtoisvoimin toimivat kylä- ja kaupunginosayhdistykset voivat esimerkiksi järjestää alueellaan ruokakulttuuritapahtumia tai yhteisöllistä ateriointia.

Hyvät käytännöt jakoon:

Paikallisen järjestön toiminta asukkaiden ravitsemuksen edistämiseksi

Sydänliitto -Ravitsemus

Diabetesliitto - Terveellisestä ruokavaliosta hyötyvät kaikki

StopDia -materiaalipankki

Syövän ehkäisy. Syöpäjärjestöt

Luustoterveyden edistäminen - hyvät käytännöt. Luustoliitto

Suun terveyden edistäminen työpaikoilla. Hammaslääkäriliitto

Maa- ja kotitalousnaiset - materiaalia ja toimintaideoita ruokakasvatukseen

Yhteinen keittiö -toiminta 

Martat - ystäväkahvila

Marttojen arkitreenitoiminta

SyöHyvää - jokaiselle löytyy tapa syödä hyvin
Kuluttajaliiton aineisto ohjaukseen ja asiakkaille

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2023