Toimintamalli - kuvaus

Miten ja missä ravitsemussitoumus tehdään?

Toimijat laativat ruokavalion ravitsemuslaatua edistäviä Ravitsemussitoumuksia, joiden avulla ne sitoutuvat edistämään ravitsemussuositusten tavoitteiden toteutumista. Sitoumukset tehdään Valtionneuvoston kanslian ylläpitämällä yhteiskuntasitoumus-sivustolla  www.sitoumus2050.fi

 • Ravitsemussitoumukset ovat 1-5 vuoden aikana toteutettavia ravitsemussuositusten toteutumista edistäviä konkreettisia, merkittäviä ja mitattavia toimenpiteitä.

 • Ravitsemussitoumuksille on määritelty tietyt peruskriteerit, joihin toimijat sitoutuvat sitoumuksia tehdessään.
 • Ravitsemussitoumuksen tehdessään toimija asettaa itse tavoitteet ja esittää toimenpiteet, mittarit ja aikataulun sekä kirjaa ne yhteiskuntasitoumuksen verkkosivustolle, jossa ne hyväksymisen jälkeen julkaistaan.

 • Toimenpiteiden tavoitteena on lähtötilanteeseen verrattuna paremmat tuotteet tai ravitsemusvastuulliset toimintatavat.

 • Tavoitteena voi myös olla saavutetun tason ylläpitäminen edellyttäen, että tuotteet tai toimintatavat ovat tässä toimintamallissa esitettyjen kriteereiden (esim. Sydänmerkki-kriteerit) mukaiset. Tällöin ravitsemussitoumuksen tulee kohdistua merkittäviin tuoteryhmiin tai toimenpiteisiin.

Kuka voi tehdä ravitsemussitoumuksen

VRN:n haastaa kaikkia elintarvikealan toimijoita ja terveellisten ruokavalintojen edistäjiä mukaan:  

ravitsemussitoumuksia voivat tehdä esimerkiksi 

 • elintarviketeollisuus,
 • kauppa,
 • elintarvikkeiden maahantuojat,
 • ruokapalvelut, lounasravintolat, pikaruokaravintolat, kahvilat,
 • järjestöt,
 • kunnat,
 • koulut ja päiväkodit,
 • media (mukaan lukien ruokabloggarit) sekä
 • työnantajat.

Tähän toimintamalliin ei ole tarkoitus koota yksittäisten kuluttajien sitoumuksia oman ravitsemuksensa parantamiseksi. Sitoumuksen tekijöiksi haetaan toimijoita, joiden toimenpiteet vaikuttavat laajaan kuluttajajoukkoon/väestöryhmään.

VRN edistää yhdessä sidosryhmiensä kanssa aktiivisesti Ravitsemussitoumus-toimintamallin toteutumista. Ravitsemussitoumus-toimintamallille laaditaan viestintä- ja toimenpidesuunnitelma (julkaistaan syksyllä 2017), jotta mukaan saadaan mahdollisimman laajasti eri toimijoita.

Mitä yhteisiä tavoitteita ravitsemussitoumuksilla on?

Ravitsemussitoumus-toimintamallin yleisenä tavoitteena on, että

 • mahdollisimman moni toimija tekee toimenpiteitä ja ottaa ravitsemuksen keskeiseksi osaksi vastuullisuutta & kestävää kehitystä edistävää toimintaansa.
 • toimijoilla on väline, jonka avulla on helppo suunnitella ja seurata konkreettisia ja mitattavia toimenpiteitä, jotka parantavat ruokavalion ravitsemuslaatua ja/tai edistävät ravitsemussuositusten toteutumista.
 • julkisesti esitetyt ravitsemussitoumukset
  • tuovat toimijoiden ravitsemusvastuullisuudelle näkyvyyttä
  • toimivat esimerkkeinä ja motivoivat toimijoita muutosten tekoon ja uusiin innovaatioihin
  • helpottavat laajaa kuluttujajoukkoa ravitsemussuositusten mukaisten ruokavalintojen tekemisessä

Miten ravitsemussitoumuksia ja niiden vaikuttavuutta mitataan?

Ravitsemussitoumusten seuranta

VRN seuraa jatkuvasti Ravitsemussitoumusten toteutumista. Eri toimialojen mukaan tuloa, tehtyjä sitoumuksia, niiden lukumäärää, asetettuja tavoitteita ja toteuttamistapoja sekä tavoitteiden saavuttamista seurataan ajantasaisesti toimintamallin mittareiden ja sitoumusjärjestelmän tuottamien raporttien avulla. Ohjelma tuottaa jatkuvaa julkista seurantatietoa sisältösitoumuskohtaisesti sitoumus2050-nettisivulle, mm. lukumäärä, tykkäykset ja lähetetyt kommentit. Ohjelmistotoimija tuottaa vuosittain sitoumustietokannasta VRN:lle laajan raportin. Raportti sisältää rekisteröinnissä ja sitoumuksen tekemisen yhteydessä sekä raportoinnissa annetut toimija- ja sitoumuskohtaiset tiedot. Tämän aineiston pohjalta VRN analysoi tiedot ja julkaisee vuosittain ravitsemussitoumusraportin.

Vuosittain järjestettävissä sidosryhmätapaamisissa arvioidaan toimintamallin toimivuutta ja vaikutuksia sekä kehitetään toimintamallia edelleen. 

Ravitsemussitoumus-toimintamallin vaikuttavuuden seuranta väestötasolla 

Ravitsemussitoumuksessa on asetettu väestötason tavoitteita sisältöaluekohtaisesti. Kansallisessa seurannassa arvioidaan ravitsemussitoumusten vaikutuksia väestötasolla ruokavalion kehittymiseen. Seuranta perustuu THL:n Finterveys 2017 ja 2022 aineistoihin. Lasten ravitsemuksen osalta seuranta toteutetaan THL:n Lasten terveysseurannan 2018/2019 ja 2023/2024 tuottaman ruoankäyttö- ja ravinnonsaantietietojen avulla. Muutoksia kouluikäisten lasten vihannesten, juuresten, marjojen ja hedelmien käytössä seurataan osana MMM:n ja THL:n toteuttamaa koulujakeluohjelman seurantaa.  Lisäksi hyödynnetään ajantasaista markkinatietoa.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2024