Uusi ruokasuositus ikääntyneille: Toimintakykyä on edistettävä ja vajaaravitsemusta ehkäistävä ajoissa

31. maaliskuuta 2020

Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuositus sisältää ohjeet terveyttä edistävästä ja toimintakykyä ylläpitävästä ruokailusta eläkeiän lähestyessä ja eläkeiässä. Suosituksen tavoitteena on edistää ikääntyneiden sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta yhteisöllisten ruokailumahdollisuuksien kautta.

Ikääntyneiden ruokasuositus on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä julkaisema valtakunnallinen laatusuositus. Se määrittää, miten järjestetään laadukkaat ruokapalvelut, jotka pohjautuvat iäkkäiden tarpeisiin ja edistävät yhdessä syömistä. Hyvä ravitsemustila on tärkeä tekijä toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämisessä. Heikentynyt ravitsemustila lisää tutkimusten mukaan sairastavuutta, palvelujen ja hoidon tarvetta ja myös ennenaikaista kuolleisuutta.

Uusi suositus ohjaa laatua ikääntyneiden ruokapalveluhankinnoissa

Suosituksen mukaan ikääntyneet tulee ottaa mukaan ruokapalvelujen suunnitteluun. Heidän toiveitaan vaihtoehtoisista ruokapalveluista ja yksilöllisistä valintamahdollisuuksista on tärkeää kuunnella ja kehittää tätä varten erilaisia osallisuuden keinoja.

Suosituksessa määritetään, mitä hyvään kotiateriapalveluun kuuluu, ja miten ympärivuorokautisen hoidon ja palveluasumisen ruokailut järjestetään laadukkaasti.  Lisäksi annetaan työkalut ravitsemustilan arviointiin ja vajaaravitsemusriskin varhaiseen tunnistamiseen sekä tehostettuun hoitoon.

Uusi suositus korvaa vuonna 2010 julkaistun ikääntyneiden ravitsemussuosituksen, jonka ei katsottu enää vastaavan tämän hetken tarpeita. Mukana on konkreettisia suosituksia esimerkiksi aterioiden ajoituksesta, perus- ja erityisruokavalioiden koostamisesta ja ravintosisällöstä sekä annoskoista mallikuvineen.

”Uusi suositus antaa erinomaiset ohjeet ruokapalvelujen sisällön ja tarjotun ruoan laadun määrittämiseen ikääntyneiden ruokapalveluja kilpailutettaessa ja elintarvikkeita hankittaessa”, sanoo asiantuntijatyöryhmän jäsen, erikoistutkija Susanna Raulio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

”On toivottavaa, että tämä suositus otettaisiin maassamme kattavasti käyttöön ikääntyneiden ruokapalveluista sovittaessa sekä niitä ohjattaessa ja valvottaessa”, painottaa Raulio.

Mieluisat ja ravitsevat ateriat yhdessä syöden – vajaaravitsemuksen tehokasta ehkäisemistä

Osa ikääntyneistä ei syö tarpeeksi tai ei saa riittävää määrää välttämättömiä ravintoaineita. Hyvää ravitsemustilaa voidaan ylläpitää ja vajaaravitsemusta ehkäistä tarjoamalla monipuolisia ja maistuvia aterioita, jotka ovat energiamäärältään riittäviä ja ravintosisällöltään täysipainoisia. Yhdessä syömisen mahdollisuudet lisäävät ruokanautintoa ja houkuttelevat ruoan äärelle syömään hyvin. 

”Ravitsemustilan heikentyminen on tärkeää tunnistaa mahdollisimman aikaisin. Ravitsemustilan korjaaminen on aina helpompaa kuin vajaaravitsemuksen hoitaminen”, sanoo suosituksen laatineen asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, professori Ursula Schwab.

Vajaaravitsemuksen ehkäisyssä tärkeintä on seurata painonmuutosta ja ruokailua säännöllisesti ja tehostaa ruokailua ajoissa. Ravitsemushoidon tulee aina perustua yksilölliseen ravitsemustilan arviointiin ja ajantasaiseen hoitosuunnitelmaan.

Suosituksen laatimisesta on vastannut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan nimeämä asiantuntijatyöryhmä. Suosituksen luonnos oli avoimesti ja kohdennetuin pyynnöin kommentoitavana marraskuussa 2019. Kommentteja saatiin 74 eri organisaatiolta ja yksityishenkilöltä.

Suositus on tarkoitettu ikääntyneiden ruokailusta ja ravitsemushoidosta vastaaville toimijoille julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotipalvelussa, hoito-, hoiva- ja kuntoutusyksiköissä ja palveluasumisessa sekä palvelujen kilpailuttajille ja päättäjille. Myös ikääntyneet itse ja omaishoitajaperheet saavat suosituksesta arvokasta tietoa omasta syömisestä huolehtimiseen sekä ikääntyneiden ruokapalvelujen järjestämisen periaatteista.

Ikääntyneiden ruokasuositus julkaistaan videolähetyksenä 31.3. klo 9:00–11:20. Esityksiä voi seurata ainoastaan verkossa. Linkki verkkolähetykseen.

Lähde:

Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 4/2020. 

Julkaisu on ostettavissa THL:n kirjakaupasta ja saatavilla verkkojulkaisuna

Lisätietoja:

Ursula Schwab, professori, Itä-Suomen yliopisto, asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja
ursula.schwab(at)uef.fi, puh 029 445 4528

Irma Nykänen, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, asiantuntijatyöryhmän sihteeri
irma.nykanen(at)uef.fi, puh 040 355 2991

Susanna Raulio, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
susanna.raulio(at)thl.fi, puh 029 524 8574

Arja Lyytikäinen, pääsihteeri Valtion ravitsemusneuvottelukunta
arja.lyytikainen(at)ruokavirasto.fi, puh 050 409 9860

 

Julkistamistilaisuuden videotallenne ja aineisto