Kansalliset ravitsemussuositukset julkiseen kuulemiseen

30. toukokuuta 2024

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on julkaissut ensimmäisen luonnoksen uudistetuista kansallisista ravitsemussuosituksista. Suosituksia voi kommentoida kesäkuun 2024 loppuun saakka lausuntopalvelun kautta.

Uusia kansallisia suosituksia on valmistellut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan nimittämä asiantuntijatyöryhmä. Suomalaisten ravitsemussuositusten pohjana ovat pohjoismaiset ravitsemussuositukset, jotka julkaistiin kesäkuussa 2023.

Suosituksiin toivotaan runsasta kommentointia

VRN:n sidosryhmäseminaarissa 30.5.2024 julkaistiin kansallisten ravitsemussuositusten ensimmäinen luonnos julkiseen kuulemiseen. ”Sidosryhmiltä odotamme palautetta erityisesti suositusten selkeyteen ja käytettävyyteen liittyen”, sanoo suositustyöryhmän puheenjohtaja, professori Maijaliisa Erkkola.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja, Ruokaviraston pääjohtaja Leena Räsänen avasi tilaisuuden kertomalla Valtion ravitsemusneuvottelukunnan uuden kauden käynnistymisestä ja neuvottelukunnan työn painopisteistä.

Suositustyöryhmän puheenjohtaja professori Maijaliisa Erkkola esitteli ruokasuosituksia ja niihin liittyviä mallinnuksia, joilla havainnollistetaan uusien suositusten vaikutusta eri väestöryhmien ravintoaineiden saantiin sekä suositusten ympäristövaikutuksia. Itä-Suomen yliopiston professori Ursula Schwab kertoi ravintoaineiden saantisuosituksista ja niihin liittyvistä muutoksista uudessa suosituksessa. Ravitsemussuositusten ympäristönäkökulmaa valotti LUKEn tutkimuspäällikkö Merja Saarinen. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoiden ja sidosryhmien lyhyitä kommenttipuheenvuoroja suositusten sisällöstä ja toimeenpanosta.

Seminaarin lopuksi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Satu Jyväkorpi kertoi suositusten julkisen kommentoinnin aloittamisesta: ”Suositusten julkinen kommentointi alkaa 30.5. ja se on auki 30.6.2024 klo 16:15 saakka. Toivomme mahdollisimman paljon kommentteja sidosryhmiltä. Niiden avulla voimme edelleen parantaa suositusten käytettävyyttä ja siten edistää niiden myöhempää jalkauttamista”, sanoo Satu Jyväkorpi

Kansalliset ravitsemussuositukset julkaistaan vuoden 2024 lopulla.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta järjesti yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa sidosryhmäseminaarin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin pohjautuvista kansallisista ravitsemussuosituksista 30.5.2024. Sidosryhmäseminaaria seurasi yli 300 osanottajaa useista eri organisaatioista paikan päällä tai etäyhteyksin. Mukana kuulolla oli laajasti kaupan, elintarviketeollisuuden, terveydenhuollon, kuntien ja kaupunkien, yliopistojen ja oppilaitosten sekä järjestöjen edustajia.

Linkki kommentointiin: Lausuntopalvelu.fi  
Lausuntoaika: 30.5-30.6.2024

Lisää tietoa
Suomalaiset ravitsemussuositukset uudistettavana 2023-24

Lisätietoa

Satu Jyväkorpi, pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta c/o Ruokavirasto
satu.jyvakorpi(at)ruokavirasto.fi
+358 29520 4262, gsm 050 401 2427