Uudistetut ruokailusuositukset korkeakouluopiskelijoille – kommentoi luonnosta

19. lokakuuta 2020

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksia uudistetaan parhaillaan. Suositusluonnosta on nyt mahdollisuus kommentoida. Kommentointi on auki maanantaihin 9.11. klo 24:00 saakka.

Nyt uudistettava korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus on laatusuositus korkeakouluille ja ravintoloille ruokapalvelujen hankintaan ja opiskelijaruokailun järjestämiseen. Suositukseen on koottu yhteen ruokailun järjestä­mistä koskevat ohjeet, säädökset, asiakirjat ja ravitsemussuositukset. Julkaisu sisältää ohjeet ateriatuettujen opiskelija-aterioiden tarjoamisesta, terveyttä ja kestävyyttä edistävistä ruokavalinnoista ja tarjottujen aterioiden ravitsemuslaadusta. Siinä on runsaasti käytännön esimerkkejä hyvinvointia ja jaksamista edistävästä ruokailusta ja ruokavalinnoista myös opiskelijoille itselleen. Lisäksi suosituksessa kuvataan hyviä käytäntöjä opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi ja ravintoloiden, korkeakoulujen, opiskelijoiden, opiskelijajärjestöjen ja opiskeluterveydenhuollon yhteistyöhön. Lisäksi kuvataan opiskeluterveydenhuollon roolia opiskelijoiden ravitsemuksen ja terveyden parantamiseksi. Suositus toimii myös tuettujen opiskelija-aterioiden ohjauksen, toteutumisen seurannan ja arvioinnin sekä valvonnan työkaluna.

Suositusten valmistelusta on vastannut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) nimeämä asiantuntija-työryhmä. Työryhmässä on jäseniä VRN:n ja Kelan edustajien lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, opiskelijaruokailua järjestävistä ruokapalveluyrityksistä, opiskelijajärjestöistä ja opiskeluterveydenhuollosta. VRN ja Kela julkaisevat suosituksen alkuvuodesta 2021.

Suositusluonnoksen laatijat pyytävät suosituksista perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjaus-ehdotuksia. Kommentointi tapahtuu Webropol-kyselynä kommentointilomakkeelle. Anna kommentit avoimina vastauksina perusteluineen luku kerrallaan. Kerro kommentissa mille suosituksen sivulle ja riville kommentti kohdistuu.   

Suositusluonnos julkaistaan suomeksi. Sitä voi kommentoida myös ruotsiksi.

Ruokailusuosituksen luonnos 

Kommentointilomake

Lisätietoja:

Sirpa Sarlio, asiantuntijatyöryhmän pj.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta/STM
puh. 029 516 3328
etunimi.sukunimi@stm.fi      

Sari Miettunen, asiantuntijatyöryhmän jäsen
Kela/Ateriatuki
puh. 020 634 6722    
etunimi.sukunimi@kela.fi

Arja Lyytikäinen, pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
puh. 050 4099 860
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi