Työkaluja ravitsemusterveyden edistämiseen uusilla hyvinvointialueilla

14. tammikuuta 2022

Huoli väestön ravitsemuksen tilasta, niin lihavuudesta kuin vajaaravitsemuksesta, on kasvanut. Tulevassa sote-uudistuksessa muuttuu myös ravitsemusterveyden edistäminen. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on työstänyt laajan yhteistyöverkoston kanssa työkalupakin, jossa esitellään ravitsemusterveyden edistämisen palveluketjuja ja hyviksi osoittautuneita toimintamalleja väestön ravitsemuksen parantamiseen. Koko aineisto kootaan verkkosivuille yhteiseen käyttöön. 

Ravitsemusterveyden edistäminen on tärkeä osa hyvinvointialueiden ja kuntien työtä sekä yhteistyötä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvä ravitsemus tukee hyvinvointia ja lisää elinvuosia. Jotta alueen asukkaiden lautasilta löytyisi terveyttä ja hyvinvointia on hyvä huolehtia siitä, että ravitsemusasiat ovat mukana toimintaa suunniteltaessa. Ei ole yhdentekevää, mitä lautaselle laitetaan. OECD:n ja EU:n arvion mukaan noin 18% kuolemista liittyy Suomessa epäterveellisen ruokavalioon.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan nimeämä asiantuntijaryhmä on tuottanut ”Ravitsemuksella hyvinvointia” -sivustolle aineistoa kuntien ja hyvinvointialueiden käyttöön. Muun muassa ”Hyvä ravitsemus on poliittinen päätös” -opas ja omien toimintojen tarkistuslistat toimivat konkreettisena apuna, kun suunnitellaan ravitsemusterveyden edistämistä eri ikä- ja kohderyhmille. 

Anna palautetta ja vaikuta yhteisiin ravitsemusterveys-työkaluihin

Ravitsemusterveyden edistämistyöhön toivotaan työkalujen käyttäjien vahvaa osallisuutta. Työstövaiheessa olevat luonnokset avataan verkkosivuille yhteisen kehittämisen ja arvioinnin kohteeksi. Aineistoa kootaan mm. ravitsemusterveyden määritelmästä, ravitsemusterveyden edistämisen toimijatahoista, eri ikä- ja asiakasryhmien palveluissa sekä esimerkkejä ravitsemusterveyden palveluketjuista. Sivusto täydentyy esimerkeillä palveluketjuista ja toimintamalleista jo tammikuun aikana. Sivustolla olevaa materiaalia täydennetään ja muokataan saadun palautteen perusteella – ja sen kautta jaetaan eri toimijoiden kehittämiä työkaluja yhteiseen käyttöön.   

Kunnilla ja tulevilla hyvinvointialueilla on monta mahdollisuutta tukea hyvää ravitsemusta. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille, vastaavat myös kunnat edelleen laaja-alaisesta terveyden edistämisestä, johon kuuluu hyvä ravitsemus. Tämä konkretisoituu esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, joissa tärkeää on koulu- ja päiväkotiruoan laatu ja ruokakasvatus. Ruokapalvelujen kilpailutuksessa ja hankinnoissa tulee hyödyntää ravitsemuslaadun kriteereitä.

Ravitsemus ja koko ruokaketjun toiminta pellolta pöytään asti vaikuttavat yksilön terveyden lisäksi myös yhteisöön ja koko alueen elinvoimaan. Ruoka on myös kulttuuria, yhdessäoloa, osallisuutta ja hyvää arkea.   

Ravitsemusterveyden edistämisen verkkoaineisto

Lisätietoja

Sirpa Sarlio
Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies, STM
p. 050 554 4419
etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Arja Lyytikäinen
Pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
p. 050 409 9860
etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi