Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta – korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus

14. syyskuuta 2021

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kela järjestävät yhdessä

Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta – korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus -julkistamistilaisuuden

Päivä: keskiviikko 13.10.2021
Aika: 13:00 – 15:30 (Videolähetys avataan klo 12:50, jolloin diaesitys suosituksen sisällöstä) 
Paikka: Verkkolähetys  Tilaisuus lähetetään suorana verkossa ja tallennetaan. Tallenne on katsottavissa 2 viikon ajan tilaisuuden jälkeen samasta linkistä. 

Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailun järjestämistä ohjaava ruokailusuositus, ”Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta”, on uudistettu. Suositus määrittää, miten ateriatukeen oikeuttava opiskelijaruokailu järjestetään laadukkaasti, opiskelijoiden hyvää ravitsemusta, hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävästi. Suosituksessa kuvataan terveyttä ja kestävyyttä edistävien opiskelija-aterioiden ja välipalojen koostaminen. Opiskelijoiden ravintolapalveluista ja niiden kilpailutuksesta vastaavien tahojen on huomioitava päätöksissään ja järjestelyissään nyt julkaistavassa suosituksessa esitetyt opiskelijaruokai­lua koskevat periaatteet ja ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimukset 1.1.2022 alkaen.

Uudessa suosituksessa on huomioitu entistä laajemmin ruoan ympäristövaikutukset ja ruokahävikin vähentämiseen liittyvät toimenpiteet. Ruokalista suunnitellaan monipuoliseksi ja entistä kasvispainotteisemmaksi. Suositeltavaa on muun muassa, että ruokalistalla on tarjolla päivittäin kaikille vapaasti valittava kasvisruokavaihtoehto, jonka toteuttamisessa huomioidaan opiskelijoiden toiveet ja tarpeet. 

Uudella suosituksella pyritään vahvistamaan opiskelijoiden osallisuutta ruokailun kehittämisessä ja edistämään yhteistyötä opiskelijoiden, oppilaitoksen, ruokapalvelun ja opiskeluterveydenhuollon välillä. Siten suositukseen on koottu runsaasti yhteisöllisen opiskelijaruokailun hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Ruokasuosituksen keskeisimpänä tavoitteena on taata opiskelijoille yhdenvertaiset mahdolli­suudet maittaviin, monipuolisiin ja ravitsemustarpeet täyttäviin aterioihin ruokavaliosta tai opis­kelupaikasta riippumatta. Suositus haastaa opiskelijaravintolat kehittämään toimintojaan asiakaslähtöisesti huomioiden uudistuvat opiskeluympäristöt ja monimuotoisen ja -paikkaisen opiskelun.

Uusi suositus on tarkoitettu ruokapalveluista vastaaville, opiskelijaravintoloille, yliopistoille, ammattikorkeakouluille, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle, opiskelijajärjestöille sekä tietolähteeksi opiskelijoille itselleen. Suosituksen laatimisesta on vastannut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan nimeämä asiantuntijatyöryhmä. Suosituksen julkaisevat yhdessä Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kela.

Välitättehän kutsua edelleen omissa organisaatioissanne.

Tervetuloa kuulemaan lisää suosituksesta!

Sirpa Sarlio, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, Valtion ravitsemusneuvottelukunta
Sari Miettunen, suunnittelija, Kela

Lisätietoja antavat

Arja Lyytikäinen, pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi
p. 050 409 9860

Sari Miettunen, suunnittelija,
Kela
etunimi.sukunimi(at)kela.fi
p. 020 634 6722