Uusissa ravitsemussuosituksissa korostuu hyvän ruokavalion kokonaisuus

23. tammikuuta 2014

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan uudet, koko väestölle tarkoitetut ravitsemussuositukset ovat valmistuneet. Ne noudattavat pääosin viime syksynä julkaistuja pohjoismaisia suosituksia (NNR2012). Pääpaino on terveyttä edistävän ruokavalion kokonaisuudessa, jonka muodostavat eri ruoka-aineiden laatu, määrä ja merkitys ravintoaineiden lähteenä sekä niiden yhteys terveyteen. Suositukset on tarkoitettu ohjaamaan terveydenhuollon, ruokapalveluiden, ja elintarviketeollisuuden ammattilaisten sekä eri viranomaisten ja kansanterveysjärjestöjen toimintaa kansanterveyden edistämisessä. Suosituksissa annetaan myös ruokien valintaan liittyviä ohjeita, jotka on laadittu sopimaan suomalaisiin ruokatottumuksiin ja ruokakulttuuriin. Valintojen tueksi on tuotettu uusi ruokakolmio ja lautasmalli.

Vähemmän suolaa kuin pohjoismaisissa suosituksissa 

Ravintoainetasolla uudistetut suositukset eivät tuo paljon uutta. Suolan saantisuositus on pohjoismaista suositusta alempi eli 5 g/vrk (pohjoismaisissa suosituksissa 6 g/vrk). Uusi suositus vastaa jo edellisissä suosituksissa ollutta pitkän aikavälin tavoitetta ja on myös WHO:n ja muiden kansainvälisten suositusten mukainen. D-vitamiinin saantisuositusta on hieman nostettu yli 2-vuotiailla ja aikuisilla sekä iäkkäillä henkilöillä. Seleenin päivittäistä saantisuositusta on hieman korotettu.

Rasvan osuuden vaihteluvälin ylärajaa päivittäisestä energiansaannista on nostettu ja hiilihydraattien päivittäisen saantisuosituksen vaihteluvälin alarajaa on puolestaan hieman laskettu. Rasvan ja hiilihydraattien laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Edelleen korostetaan tyydyttymättömien rasvojen riittävää osuutta ja ohjeistetaan, että hiilihydraatit tulisi saada pääosin kuitupitoisista ruoka-aineista.

Perustelut muutoksille on esitetty vain lyhyesti, koska ne esitellään laajasti pohjoismaisissa suosituksissa (www.norden.org/nnr).

Ruokakolmio ja lautasmalli avuksi

Ruokapohjaisissa suosituksissa korostuvat terveyttä edistävä ruokavalion ainekset eli kasvikset, marjat, hedelmät, palkokasvit ja täysjyvävilja sekä lisäksi kala, kasviöljyt ja kasviöljypohjaiset levitteet, pähkinät, siemenet ja rasvattomat ja vähärasvaiset maitovalmisteet. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä suositellaan syötäväksi vähintään puoli kiloa päivässä entisen 400 gramman (ja NNR2012 mukaisen) sijasta. Punaisen lihan (nauta, sika, lammas) ja erityisesti lihavalmisteiden sekä runsaasti tyydyttynyttä rasvaa, lisättyä sokeria ja suolaa ja vähän kuitua sisältävien elintarvikkeiden käyttöä suositellaan vähennettäväksi. Uudessa ruokakolmiossa hyvän ruokavalion ainekset on esitetty kuvaten niiden painoarvoa ruokavalion osana. Lautasmalli kertoo samasta asiasta yhdellä aterialla. Ruokakolmiosta ja lautasmallista on tuotettu myös julisteet.

Mukana myös kasvissyönnin ja ruokapalveluiden näkökulmat

Suosituksissa on käsitelty lyhyesti muutamia uusia aihealueita. Niitä ovat kappaleet kasvisruokavalioista, pakkausmerkinnöistä ja suositusten soveltamisesta ruokapalveluissa. Lisäksi ruokavalintoja on käsitelty myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

”Nyt julkaistavien suositusten toteutumisen suurimpia haasteita ovat rasvan laadun paraneminen – erityisesti tyydyttyneiden (kovien) rasvojen korvaaminen kasviöljyillä -, kuidun saannin lisääminen ja suolan saannin vähentäminen sekä energian saannin ja kulutuksen tasapainottaminen”, toteaa valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja Jaana Husu-Kallio. Hän on vakuuttunut siitä, että vaikka tavoitteet ovat tiukat, voidaan ne pitkäjänteisellä eri toimijoiden yhteistyöllä ajan myötä saavuttaa.

Uudet suositukset sekä ruokakolmio- ja lautasmallikuvia löytyy VRN:n verkkosivuilta. Suositusten julkistamistilaisuus on katsottavissa verkossa osoitteessa http://videonet.fi/mmm/20140123/.  

Lisätietoja:

Professori Mikael Fogelholm (mikael.fogelholm(at)helsinki.fi), puh. +358 50 3180302
Apulaisprofessori Ursula Schwab (ursula.schwab(at)uef.fi), puh. +358 29445 4528
Pääsihteeri Raija Kara (raija.kara(at)evira.fi), puh. +358 29530 4292