Ravitsemuspolitiikka

Ravitsemuspolitiikka Suomessa 

Ravitsemuspolitiikalle ei ole yksiselitteistä määritelmää eikä Suomessa ole erillistä itsenäistä ravitsemuspolitiikkaa. Se voidaan kuitenkin nähdä osana mm. maatalouspolitiikkaa, terveyspolitiikkaa tai kuluttajapolitiikkaa. Myös elintarvikeyrityksillä tai järjestöillä voi olla ravitsemukseen ja ruokaan liittyviä strategioita, mutta näillä sivuilla käsitellään julkisen vallan poliittisia ohjelmia ja toimenpiteitä. 

Ravitsemuspolitiikan päätehtävänä voidaan nähdä pyrkimys edistää ja suojata väestön terveyttä ja parantaa ihmisten elämänlaatua kaikissa elämän vaiheissa sekä vähentää sairauksia terveyttä edistävän ruokavalion ja elämäntapojen avulla.

Ravitsemuspolitiikassa on kaksi pääosaa: tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteilla tarkoitetaan väestön terveyteen tähtääviä päämääriä ja ne on Suomessa annettu väestölle kohdistettuina ravitsemussuosituksina. Niiden toteutumiseksi on esitetty toimenpide-ehdotuksia joko suositusten yhteydessä tai erillisinä ehdotuksina tai toimenpideohjelmina.

Ravitsemuspolitiikka on horisontaalista toimintapolitiikkaa ja sen keinovalikoima ulottuu maataloudesta ja teollisuudesta opetukseen ja neuvontaan. Näin ollen ravitsemuspoliittisten toimenpiteiden toteutuminen riippuu yhteiskunnan muista tavoitteista, kullekin ajalle ominaisista keinovalikoimista ja vallitsevista arvoista sekä koko ruokaketjua koskevista tavoitteista.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.11.2023