Toimenpide-esitykset ja kannanotot

Ravitsemuspolitiikassa on kaksi pääosaa: tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteilla tarkoitetaan väestön terveyteen tähtääviä päämääriä ja ne on Suomessa annettu väestölle kohdistettuina ravitsemussuosituksina. Niiden toteutumiseksi on esitetty toimenpide-ehdotuksia joko suositusten yhteydessä tai erillisinä ehdotuksina tai toimenpideohjelmina. Tältä sivulta löydät koottuna Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimat toimenpide-ehdotukset ja kannanotot.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.11.2023