Ruokaviraston määräys koskien tiettyjen eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontilmoituksia

4. marraskuuta 2021

Ruokaviraston määräys 8/2021 koskien tiettyjen eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti-ilmoituksia on annettu 27.10.2021 ja määräys on tullut voimaan 1.11.2021.

Määräyksessä mainittujen eläinperäisten elintarvikkeiden osalta toimijan tulee tehdä sisämarkkinatuonti-ilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä käyttäen sähköistä ilmoitusjärjestelmää tai lomaketta.

Tarkemmat tiedot ilmoitettavista eläinperäisistä elintarvikkeista löytyvät Ruokaviraston määräyksen liitteestä. 

Lue lisää sisämarkkinatuonti-ilmoitusten tekemisestä

Lisätietoa eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuojille