Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuojille

Toimija, joka tuo eläinperäisiä elintarvikkeita Suomeen muista EU:n jäsenmaista sekä erityissopimusmaista, on vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta ja lainsäädännön vaatimusten mukaisuudesta. Tätä toimintaa kutsutaan eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonniksi ja siihen katsotaan kuuluvan ko. elintarvikkeiden

 • maahantuonti myyntiin tai valmistukseen.
 • välitystoiminta eli maahantuonti suoraan elintarvikealan toimijoille (jolloin sisämarkkinatuoja ei itse varastoi elintarvikkeita omassa tai vuokraamassaan varastossa).
 • maahantuonti etämyynnin kautta elintarvikealan toimijoille tai kuluttajille (esim. elintarvikkeiden tilaaminen ulkomaisesta verkkokaupasta kaupalliseen tarkoitukseen).
 • maahantuonti myytäväksi Suomen lipun alla liikennöivien laivojen muonitukseen.
 • maahantuonti myytäväksi liikkuvasta elintarvikehuoneistosta elintarvikealan toimijoille tai kuluttajille (sekä kotimaiset että ulkomaiset sisämarkkinatuojat).

Samat vaatimukset koskevat myös satunnaista tai kausittaista maahantuontia (kotimaiset ja ulkomaiset toimijat).

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia valvotaan osana kuntien tekemää Oiva-valvontaa.

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia koskevat vaatimukset

Alla on esitelty lyhyesti eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin vaatimukset. Lisäksi kannattaa tutustua Ruokaviraston ohjeeseen salmonellaerityistakuista sisämarkkinatuonnissa. Ohje löytyy osiosta ohjeet ja lomakkeet.

Tuonti-ilmoitukset saapuneista lähetyksistä

Eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta Suomeen tuovien toimijoiden tulee tehdä tuonti-ilmoitus tietyistä saapuneista lähetyksistä. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai lomakkeella (katso linkit oikealla). Tiedot ilmoitettavista elintarvikkeista löytyvät Ruokaviraston määräyksen liitteestä. Tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät tuonti-ilmoituslomakkeelta. 

Eläinperäisiä elintarvikkeita tuodaan ainoastaan hyväksytyistä laitoksista

Suomeen tuotavien eläinperäisten elintarvikkeiden on oltava peräisin hyväksytyistä laitoksista. Poikkeuksena ovat hunaja ja hyönteiselintarvikkeet. Tarkista komission verkkosivuilta hyväksytyt EU-laitokset ja EU:n ulkopuoliset laitokset.

Eläinperäisiä elintarvikkeita Suomeen tuovan toimijan on pystyttävä osoittamaan, mistä tuotu raaka-aine- tai muu tuote-erä on tullut ja mihin se on mahdollisesti lähetetty. Lue lisää tuotavien elintarvikkeiden jäljitettävyydestä sekä vaadittavista tunnistus- ja terveysmerkinnöistä.

Toimija ilmoittaa toiminnasta kirjallisesti omaan kuntaan 

Toimijan tulee ilmoittaa tuontitoiminnastaan omaan kuntaan vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista ja toiminnan lopettamista. Rekisteröidyt elintarvikehuoneistot tekevät ilmoituksen elintarvikehuoneistoilmoituksella ja hyväksytyt huoneistot ilmoittavat tuontitoiminnasta huoneiston valvojalle. Ilmoitus tehdään kiinteän elintarvikehuoneiston sijaintikuntaan tai jos kyseessä on virtuaalihuoneisto tai liikkuva elintarvikehuoneisto, ilmoitus tehdään sen kotikuntaan. Ohjeet ja lomakkeet eintarvikehuoneistoilmoituksen tekemiseen löytyvät kunkin kunnan verkkosivuilta. Kts. kuntien yhteystiedot.

Sisämarkkinatuonti on osa omavalvontaa

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti on sisällytettävä osaksi toimijan omavalvontaa ja huomioitava siinä mm. seuraavat asiat 

 • sisämarkkinatuontiin liittyvien ilmoitusten tekeminen
 • vastaanotettavien lähetysten tarkastaminen
 • toimenpiteet havaittaessa epäkohtia
 • näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma
 • omavalvontakirjanpito.

Omavalvonnan suunnittelussa voit hyödyntää Ruokaviraston verkkosivuja omavalvonnan yleisistä vaatimuksista, jäljitettävyydestä sekä oivahymy.fi -sivun tarkastusohjeita

Tuonnissa huomioidaan salmonellaa koskevan erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 vaatimukset

Suomeen toimitettavien raakaa (tuore ja pakastettu) naudan, sian ja siipikarjan lihaa (ml. sisäelimet ja veri) tai näistä valmistettua jauhelihaa sisältävien lähetysten mukana on oltava salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja ja laboratorion tutkimustodistus (salmonella). Kaupallinen asiakirja voi olla erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 liitteen IV mukainen tai vastaavat tiedot sisältävä muu asiakirja. Salmonellanäytteet tulee olla otettu lähettävässä laitoksessa.

Suomeen toimitettavien kananmunia sisältävien lähetysten mukana tulee olla yhteisön sisäisen kaupan todistus (erityistakuuasetuksen liite V, osa 1 ja osa 2). Salmonella-asiakirjat tulee olla yhdistettävissä lähetysasiakirjoihin ja lähetettyihin elintarvikkeisiin.

Edellä mainitut vaatimukset eivät koske:

 • Ruotsista ja Norjasta vastaanotettua raakaa naudan-, sian- ja siipikarjanlihaa ja kananmunia,
 • Tanskasta ja Islannista vastaanotettua raakaa broilerin/kanan lihaa ja kananmunia,
 • Islannista vastaanotettua raakaa kalkkunan lihaa.

Näille tuotteille riittää tavanomaiset lähetysasiakirjat.

Tuonnissa huomioidaan ajankohtaiset suojapäätökset

Maahantuojan on noudatettava voimassa olevia suojapäätöksiä, jotka voivat joissakin tapauksissa estää elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin kokonaan. Suojapäätökset ovat Euroopan Komission asettamia jäsenvaltioita sitovia säädöksiä, jotka komissio voi asettaa alkuperämaassa ilmenneen vaaratilanteen kuten tautipurkauksen vuoksi. Katso maa- ja metsätalousministeriön sivuilta voimassa olevat kauppaa rajoittavat suojapäätökset.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.3.2023