Elintarvikkeiden myynti internetissä

Elintarvikkeiden myyntiä internetin verkkokaupan kautta kutsutaan etämyynniksi. Etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä etäviestintävälineen avulla. Etäviestintäväline on väline, jota voidaan käyttää elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisen sopimuksen tekemiseen ilman, että nämä kaksi osapuolta ovat samaan aikaan paikalla. Myös puhelin- ja postimyynti ovat etämyyntiä.

Etämyyntiä harjoittavien toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Etämyyntiä harjoittavalla toimijalla on samat vaatimukset ja velvollisuudet kuin muillakin vähittäismyyntiä harjoittavilla toimijoilla. Poikkeuksia ei ole.

Kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvikealan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

Etämyyntiä harjoittavan toimijan tulee kuulua elintarvikevalvonnan piiriin. Yritys, joka aloittaa elintarvikkeiden etämyynnin eikä ole aiemmin rekisteröitynyt tai hakenut elintarvikealan toiminnalle hyväksyntää, tulee rekisteröinti-ilmoitus tai hyväksymishakemus tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen etämyynnin toiminnan aloittamista. Kuntien viranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.

Jos toimija aloittaa etämyyntitoiminnan jo rekisteröidyn tai hyväksytyn elintarvikealan toiminnan ohella, niin toimijan tulee ilmoittaa etämyynnistä oman kunnan elintarvikevalvontaan. Ilmoittamisen voi tehdä vapaamuotoisesti, esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla.Elintarvikevalvontaviranomainen voi edellyttää tarvittaessa toiminnasta olennaisen muutosilmoituksen tekemisen, jos toiminnan muutos aikaisempaan toimintaan nähden on merkittävä. Lisää aiheesta Ruokaviraston ohjeessa ”Rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei?

Etämyyjän on huolehdittava, että kuluttaja saa etämyynnissä olevista elintarvikkeista riittävästi tietoa ostopäätöksen tekemiseen. Elintarvikkeesta on annettava vähintään pakolliset elintarviketiedot. Annettavat tiedot eivät saa johtaa harhaan, eikä elintarvikkeella saa esittää olevan ominaisuuksia, joita sillä ei ole tai joiden osalta tuote ei eroa muista vastaavista. Käytettyjen ravitsemus- ja terveysväitteiden tulee olla hyväksyttyjä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023