Elintarvikkeesta annettavat tiedot etämyynnissä

Etämyynnissä kuluttaja ei pysty fyysisesti tarkastelemaan pakkauksia. Voidakseen tehdä tietoon perustuvia valintoja ja valita itselleen sopivia tuotteita, tulee kuluttajan saada etämyynnissä ennen kuin osto tehdään myytävänä olevasta pakatusta elintarvikkeesta lähes samat pakolliset elintarviketiedot kuin tavanomaisessa myyntikanavassa myytävänä olevasta elintarvikkeesta.

Pakatusta elintarvikkeesta muuttuvia tietoja, kuten erätunnusta ja vähimmäissäilyvyysaikaa(parasta ennen) tai viimeistä käyttöajankohtaa (viimeinen käyttöpäivä), ei tarvitse antaa ostohetkellä. Toimitushetkellä on kaikki pakolliset tiedot annettava, myös muuttuvat tiedot.

Toimitushetki on se hetki, jolloin tilattu tuote lähetetään asiakkaalle tai asiakas noutaa verkkokaupasta tilaamansa tuotteet myymälän noutopisteestä. 

Pakkaamattomana myytävistä elintarvikkeista tulee ilmoittaa vastaavat tiedot kuin mitä niistä ilmoitetaan myymälässä tai tarjoilupaikassa.

Lisätietoa

Tiedot annettava pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi

Pakolliset elintarviketiedot on annettava pakatuista elintarvikkeista kielellä, jota kuluttajat niissä jäsenvaltioissa, joissa elintarviketta pidetään kaupan, ymmärtävät helposti. Kielilain mukaan Suomessa on kaksi kansalliskieltä, suomi ja ruotsi, jotka ovat yhdenvertaisessa asemassa toisiinsa nähden.

Etämyynnissä on pakolliset elintarviketiedot pakatusta elintarvikkeesta annettava pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi. Jos myyjä voi osoittaa, että etämyynnissä myytäviä pakattuja elintarvikkeita myydään ja luovutetaan ainoastaan yksikielisen kunnan alueella, voi pakolliset tiedot antaa vain kyseisen kunnan kielellä. 

Ruokavirasto suosittaa, että pakkaamattomista elintarvikkeista pakolliset tiedot ilmoitettaisiin myös sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta ainakin sen kunnan kielellä/kielillä,
jossa pakkaamattomia luovutetaan.

Tiedot annettava etämyyntiaineistossa tai muulla tavalla ennen ostopäätöstä

Pakolliset tiedot on annettava ilman lisäkustannuksia ennen kuin osto tehdään, eli ennen kuin kuluttaja valitsee tuotteen virtuaaliostoskoriin. Tiedot on esitettävä etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai toimitettava muilla soveltuvilla keinoilla.

Etämyyntiin liittyvä aineisto on kaikki aineisto, joka annetaan tuotteesta etämyynnin yhteydessä, esimerkiksi tuotteen yhteydessä verkkosivulla, mobiilisovelluksessa, tuotekuvastossa, esitteessä tai kirjeessä. Puhelinmyynnissä tiedot voidaan antaa suullisesti.

Tärkeintä on, että tiedot ovat helposti saatavilla tai että kuluttaja helposti ymmärtää, miten ja mistä hän tiedot nopeasti saa. Kuluttajalle ei saa aiheutua lisäkustannuksia pakollisten elintarviketietojen saamisesta muilla soveltuvilla keinoilla.

Pakollisten tietojen on oltava saatavilla toimitushetkellä

Valmiiksi pakatuista elintarvikkeista on pakolliset elintarviketiedot esitettävä toimitushetkellä suoraan pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä etiketissä.

Pakkaamattomista elintarvikkeista ilmoitettavat tiedot voidaan antaa soveltuvilla keinoilla, esimerkiksi internetissä, sähköpostilla tai postitse esitteen, kirjeen tai tuotekuvaston kautta.

Vastuut annettavista tiedoista

Etämyynnissä annettavien pakollisten elintarviketietojen antamisesta on vastuussa etämyyntiä harjoittava elintarvikealan toimija. Esimerkiksi verkkokauppamyynnissä vastuu tietojen antamisesta on sillä toimijalla, joka on rekisteröinyt verkkokaupan verkkotunnuksen. Tämän toimijan on varmistettava, että pakolliset elintarviketiedot ovat kuluttajan saatavilla.

Elintarviketietojen oikeellisuudesta ja kaikista pakkauksessa olevista muista tiedoista sekä markkinointiaineistosta vastaa se toimija, jonka nimellä elintarviketta pidetään kaupan. Kuitenkin ne elintarvikealan toimijat, jotka eivät vaikuta elintarviketietoihin, eivät saa toimittaa elintarvikkeita, joiden ne tietävät tai olettavat, niiden tietojen perusteella, jotka niillä on ammattilaisina hallussaan, olevan elintarvikelainsäädännön vastaisia.

Esimerkiksi, jos toimija on saanut tietää, ettei suomalaiseksi ilmoitetun elintarvikkeen alkuperä ole Suomi, hän ei voi jatkaa tuotteen myymistä suomalaisena, vaan hänen tulee korjata tiedot. Lisäksi, jos verkkokauppatoimija asiantuntemuksensa perusteella ja huolellista työtä tehdessään havaitsee, että tavarantoimittajan markkinointiaineistossa tuotteesta esitetään hyväksymättömiä ravitsemus- ja terveysväitteitä, tulee verkkokauppiaan poistaa nämä väitteet tuotteen etämyyntiin liittyvästä aineistosta.

Lisätietoa

Ruokaravintoloiden verkkokauppojen tai mobiilisovellusten kautta myytävistä aterioista annettavat tiedot

Ruokaravintoloiden aterioiden myynti katsotaan pakkaamattomien elintarvikkeiden myynniksi tarjoilupaikassa. Esimerkiksi pizza, joka valmistetaan, pakataan ja toimitetaan asiakkaan tekemän tilauksen perusteella, on pakkaamaton elintarvike.

Tarjoilupaikoista myytävistä pakkaamattomista elintarvikkeista on annettava seuraavat tiedot:

  • elintarvikkeen nimi (kirjallisesti)
  • allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineet ja tuotteet (kirjallisesti tai jos suullisesti tietyin ehdoin),
  • aterian ainesosana käytetyn tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä siipikarjan lihan alkuperämaa (kirjallisesti).

Verkkokauppojen tai mobiilisovellusten kautta myytävistä pakkaamattomista elintarvikkeista, ovat edellä mainitut pakolliset tiedot annettava etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai muulla soveltuvalla tavalla. Kirjallisena vaaditut tiedot tulee olla esillä ennen tuotteen ostopäätöstä. Puhelinmyynnissä tiedot pakkaamattomista elintarvikkeista voidaan antaa suullisesti asiakkaan niitä kysyessä.

Jos ravintola myy myös pakattuja elintarvikkeita (esim. virvoitusjuomia), on näistä annettava pakattuja elintarvikkeita koskevat pakolliset tiedot pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä etiketissä.

Lainsäädäntö

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle artikla 8 (vastuut) ja artikla 14 (etämyynnissä annettavat tiedot).
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, art. 15.5b.
  • Kielilaki (423/2003), 34 §
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014).

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023