Jäljitettävyys on osa elintarviketoimintaa

Toimija on vastuussa elintarvikkeiden jäljitettävyydestä

Elintarvikealan toimijat, esim. valmistajat ja myyjät, ovat lainsäädännön mukaan vastuussa elintarvikkeiden jäljitettävyydestä. Toimijan pitää pohtia omavalvonnassaan jäljitettävyyden näkökulmasta esimerkiksi mitkä toiminnan vaiheet edellyttävät kirjanpitoa ja milloin on tarpeellista kirjata, milloin ja mitä on tehty. 

Elintarvikkeet ja niiden raaka-aineet on pystyttävä jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa. Lisäksi toimijan tulee tietää elintarvikkeiden hankinta- ja luovutusajankohdat. Sisäisellä jäljitettävyydellä tarkoitetaan, että toimija pystyy yhdistämään, mitä tulleita eriä mikin lähtevä erä sisältää. Elintarvikkeiden jäljitettävyys voidaan todistaa elintarvikkeiden mukana kulkevien asiakirjojen merkintöjen perusteella. Hyvä sisäinen jäljitettävyys edesauttaa mm. tehokkaan takaisinvedon toteutumista sekä minimoi toimijoille ja kuluttajille aiheutuvia vahinkoja. 

Miksi elintarvikkeiden hyvä jäljitettävyys on tärkeää?

Mitä paremmin pystyt yhdistämään vastaanottamiesi elintarvikkeiden ja toimittamiesi elintarvikkeiden tiedot, sitä paremmin pystyt rajaamaan sekä terveysvaarat että taloudelliset vahingot mahdollisen ongelmatilanteen aikana.

Miten ennaltaehkäisen ongelmia ja varmistun jäljitettävyydestä?

  • Kun vastaanotat tilaamiasi elintarvikkeita, muista varmistaa, että raaka-aineet ja tuotteet ovat niitä, mitä tilasit.
  • Varmista, että tuotteiden merkinnät ja asiakirjassa (eli lähetteessä) olevat tiedot vastaavat toisiaan.
  • Varmista, että tuotteiden merkinnät ja asiakirja (eli lähete) sisältävät lainsäädännön edellyttämät tiedot.

Mahdollisia ongelmatilanteita

Alle on listattu esimerkkejä tilanteista, joissa voit joutua keräämään elintarvikkeet pois markkinoilta eli toisilta yrityksiltä, joille olet elintarvikkeita toimittanut, tai kuluttajilta:

  • Hankkimasi elintarvike sisältääkin allergeenia, jota et ole huomioinut sen merkinnöissä. Onko mahdollista, että tieto allergeenista ei olekaan siirtynyt edelleen valmistamasi tuotteen tietoihin?
  • Hankkimasi elintarvike sisältääkin ruokamyrkytysbakteereja, mistä saat tiedon vasta viikon kuluttua.  Mihin kaikkiin tuotteisiin olet jo ehtinyt käyttää kyseistä elintarviketta, ja minne kaikkialle olet toimittanut valmistamiasi tuotteita?

Jos sinulla on kaikki jäljitettävyyteen liittyvät tiedot tallessa elintarvikkeiden poistaminen markkinoilta onnistuu kyllä. Näin pystyt myös osoittamaan elintarvikevalvojalle, että jäljitettävyytesi toimii ja että pystyt toimimaan mahdollisissa ongelmatilanteissa oikein.

Kuinka kauan jäljitettävyystiedot pitää säilyttää?

Rekisteröidyssä elintarviketoiminnassa jäljitettävyystietoja on säilytettävä vähintään yksi vuosi elintarvikkeiden lähettämisestä tai vastaanottamisesta. 

Hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa elintarvikkeiden jäljitettävyystietoja on säilytettävä vähintään kaksi vuotta elintarvikkeiden viimeisen käyttöajankohdan tai vähimmäissäilyvyysajan jälkeen.

Muista nämä

  • Pidä kirjaa  hallussasi olevista raaka-aineista ja elintarvikkeista
  • Kirjaa, mistä ja milloin raaka-aineesi ja elintarvikkeesi on hankittu
  • Kirjaa, mihin olet toimittanut elintarvikkeita
  • Huolehdi jäljitettävyystietojen säilytysajasta. 
Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023