Omavalvonta ja jäljitettävyys

Omavalvonta varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta

Omavalvonta on elintarvikealan toimijan oma järjestelmä, jonka avulla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta. Omavalvonnassa on huomioitava kaikki toiminnan vaiheet. 

Toimiala voi laatia hyvän käytännön ohjeita, joiden tarkoituksena on auttaa toimijoita omavalvonnan laatimisessa ja hallinnassa. 

Elintarvikkeiden jäljitettävyys on osa omavalvontaa

Elintarvikkeet ja niiden raaka-aineet on pystyttävä jäljittämään jokaisessa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheessa. Elintarvikkeen jäljitettävyydessä on keskeistä, että toimija pystyy seuraamaan tuotteiden virtaa ja palaamaan siihen tarvittaessa kirjausten ja asiakirjojen avulla. Toimiva jäljitettävyys lisää elintarvikkeiden turvallisuutta. Jäljitettävyyden avulla voidaan estää esimerkiksi hylättyjen elintarvike-erien pääsy ihmisten ravinnoksi. Joskus tuotteissa havaitaan viranomaisten tai toimijoiden toimesta virheitä, jolloin virheelliset tuotteet vedetään pois markkinoilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023