Ajankohtaista eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnissa

Tiettyjen eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti-ilmoitukset

Vuoden 2024 alusta alkaen sisämarkkinatuonti-ilmoitusten tekeminen Ruokaviraston määräyksessä mainittujen eläinperäisten elintarvikkeiden osalta arvioidaan 12.6 arviointiohjeen mukaisesti. Tiedot ilmoitettavista eläinperäisistä elintarvikkeista löytyvät Ruokaviraston määräyksen liitteestä ja tässä voi tutustua aiemmin pidetyn koulutuksen materiaaliin, jossa selostetaan tarkemmin sisämarkkinatuonti-ilmoitusten tekemisestä.

Päivitetty 12.6 arviointiohje löytyy tästä: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/oppaat/ieh/ieh-12/12-elintarvikekohtaiset-erityisvaatimukset/#id-126-salmonellaa-koskevat-erityistakuut-ja-tuo (vaatimukset ovat samat sekä rekisteröidyille että hyväksytyille elintarvikehuoneistoille)

Koulutus salmonellaerityistakuuelintarvikkeiden salmonellatutkimuksista ja salmonellatutkimustodistusten sisällöstä

Ruokavirasto järjestää 26.3.2024, klo 10-12 koulutuksen eläinperäisiä elintarvikkeita sisämarkkinoilta maahantuoville toimijoille. Koulutuksessa keskitymme lähtömaassa tehtäviin salmonellatutkimuksiin salmonellaerityistakuupiiriin kuuluvien elintarvikkeiden osalta (EY 1688/2005). Vaatimukset salmonellatutkimustodistusten sisällön osalta ovat tarkentuneet (ks. 12.6 arviointiohje). Koulutus järjestetään online-koulutuksena Teams -yhteydellä. Tällä sivulla ilmoitamme lähempänä koulutusajankohtaa tarkemmin kuinka ilmoittaudutaan koulutukseen.

Päivitetty 12.6 arviointiohje löytyy tästä: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/oppaat/ieh/ieh-12/12-elintarvikekohtaiset-erityisvaatimukset/#id-126-salmonellaa-koskevat-erityistakuut-ja-tuo (vaatimukset ovat samat sekä rekisteröidyille että hyväksytyille elintarvikehuoneistoille)

Koulutus salmonellaerityistakuuelintarvikkeiden salmonellatutkimuksista

Ruokavirasto järjesti 27.4.2023 koulutuksen eläinperäisiä elintarvikkeita sisämarkkinoilta maahantuoville toimijoille. Koulutuksessa keskityimme lähtömaassa tehtäviin salmonellatutkimuksiin salmonellaerityistakuupiiriin kuuluvien elintarvikkeiden osalta (EY 1688/2005). Tutustu koulutuksen materiaaliin

Ennakkotietoa tulevasta koulutuksesta

Ruokavirasto järjestää keväällä 2023 eläinperäisiä elintarvikkeita sisämarkkinoilta tuoville maahantuojille salmonellaerityistakuuvaatimuksiin (EY 1688/2005) liittyvää koulutusta. Koulutus pidetään online-koulutuksena Teams -yhteydellä ja koulutuksen kesto on 1-2 tuntia.

Koulutuksessa käymme läpi mm.:

  • Omavalvonnassa tehtävät salmonellatutkimukset – Mitä lainsäädäntö vaatii?
  • Elintarvikkeen lähtömaassa tehtävät salmonellatutkimukset (mm. näytemäärät) – Mitä asetus EY 1688/2005 vaatii?
  • Asetuksen EY 1688/2005 vaatimat kaupallinen asiakirja (liite IV) ja laboratoriolausunto

Tulevasta koulutuksesta ja ilmoittautumisesta koulutukseen tiedotetaan lähempänä koulutusajankohtaa tarkemmin tällä sivulla.

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen!

Sian ja villisian lihan sekä niistä valmistettujen raakalihavalmisteiden, lihavalmisteiden ja muiden sianlihaa tai villisian lihaa sisältävien tuotteiden sisämarkkinatuontia on rajoitettu afrikkalaisen sikaruton (ASF) takia Ruotsin, Viron, Latvian, Liettuan, Italian, Puolan, Unkarin, Romanian, Bulgarian, Kreikan, Slovakian, Saksan, Tsekin ja Kroatian alueilta. Katso kartta EU-alueen ASF-rajoitusalueista sivun oikeasta reunasta. 

Afrikkalaisen sikaruton ajankohtainen tilanne tulee tarkistaa erityisesti kyseisten jäsenmaiden paikallisilta viranomaisilta tai yhteystahoilta ja paikalliselta alueelta, jolla tautia saattaa esiintyä.

Koulutus eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti-ilmoituksista

Ruokavirasto järjesti 5.10.2022 koulutuksen elintarvikealan toimijoille ja elintarvikevalvojille sisämarkkinoilta Suomeen tuoduista eläinperäisistä elintarvikkeista tehtävistä vastaanottoilmoituksista, niistä annetusta Ruokaviraston määräyksesta, ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevista elintarvikkeista sekä ilmoitusmenettelystä. Tutustu koulutuksen materiaaliin.

Koulutus salmonellaerityistakuista eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuojille 

Ruokavirasto järjesti koulutuksen salmonellaerityistakuiden piiriin kuuluvia tuotteita koskevista vaatimuksista tiistaina 18.1.2022 eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuojille. Tutustu koulutuksen materiaaliin

Ruokaviraston määräys koskien tiettyjen eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti-ilmoituksia

Ruokaviraston määräys 8/2021 koskien tiettyjen eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti-ilmoituksia on annettu 27.10.2021 ja määräys on tullut voimaan 1.11.2021.

Sisämarkkinatuojan tulee tehdä tuonti-ilmoitus määräyksessä mainituista eläinperäisistä elintarvikkeista vähintään neljästi vuodessa. Ilmoituksen voi tehdä käyttäen sähköistä ilmoitusjärjestelmää tai lomaketta.

Tarkemmat tiedot ilmoitettavista eläinperäisistä elintarvikkeista löytyvät Ruokaviraston määräyksen liitteestä. 

Koulutus sisämarkkinatuojan tuonti-ilmoituksista ja niitä koskevasta Ruokaviraston määräyksestä

Ruokaviraston määräys koskien sisämarkkinatuonnissa Suomeen tuotuja tiettyjä eläinperäisiä elintarvikkeita, joista maahantuojan tulee tehdä tuonti-ilmoitus, tulee voimaan 1.11.2021. Ruokavirasto järjesti määräyksestä ja siihen liittyvästä sisämarkkinatuojan ilmoitusvelvollisuudesta koulutustilaisuuden. Tutustu tilaisuuden materiaaliin.

Uusi ohje salmonellaerityistakuiden vaatimuksista eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnissa

Ruokavirasto on 19.5.2021 julkaissut ohjeen ”Salmonellaerityistakuiden vaatimukset eläinperäisten elintarvikkeiden sisäkauppatuonnissa”. Ohje on suunnattu sekä elintarvikevalvonnalle että eläinperäisiä elintarvikkeita sisäkaupassa Suomeen tuoville maahantuojille. Ohje löytyy eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin ohjeista Ruokaviraston verkkosivuilta

Uusi elintarvikelaki voimaan 21.4.2021

Uuden elintarvikelain myötä valvonnassa keskitytään entistä enemmän valvomaan elintarvikeyritysten toimintaa elintarvikehuoneistojen sijaan. Myös verkkokauppojen valvontaa tehostetaan. Valvontamaksut on myös uudistettu. Lue lisää uuden elintarvikelain ja sen nojalla annettujen asetusten keskeisistä muutoksista Ruokaviraston tiedotteesta.  

Koulutusmateriaalia eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuojille

Ruokavirasto järjesti eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta Suomeen tuoville toimijoille koulutuksen 17.11.2020. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin.

Iso-Britannian ero EU:sta ei toistaiseksi vaikuta eläinperäisten elintarvikkeiden kauppaan

Ison-Britannian ero EU:sta tapahtuu 31.1.2020. Tämä ei kuitenkaan vaikuta eläinten ja eläinperäisten tavaroiden liikkumiseen Isosta-Britanniasta EU:n alueelle siirtymäaikana, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Vuosi 2020 Ison-Britannian tuonnit siis jatkuvat EU-ehdoilla kuten ennenkin.

Lue lisää elintarvikkeiden tuonnista Iso-Britanniasta

Lue lisää Brexitistä maa- ja metsätalousministeriön sivuilta

EU-maista tuotavan lihan, sisäelimien ja kananmunien mukana oltava salmonella-asiakirjat (6.9.2018)

Tilattaessa Suomeen toisesta EU-jäsenmaasta naudan, sian tai siipikarjan lihaa tulee elintarvikkeiden mukana olla salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja sekä laboratorion tutkimustodistus. Myös jauheliha, sisäelimet ja veri katsotaan lihaksi. Tilattaessa toisesta EU-maasta kananmunia lähetyksen mukana tulee puolestaan olla yhteisön sisäisen kaupan todistus. Näillä asiakirjoilla osoitetaan, ettei tuotava liha tai kanaparvet, joista tuotavat munat ovat peräisin, ole saastuneet salmonellalla. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden maahantuojien tulee tarkistaa ennen elintarvikkeiden ostamista muista EU-maista, että elintarvikkeiden myyjä pystyy toimittamaan myös vaadittavat salmonella-asiakirjat. Mm. hollantilainen tukku Asia Express Food on ilmoittanut, ettei se voi toimittaa Suomessa vaadittavia salmonella-asiakirjoja.

Tanskalaisen broilerinlihan ja kananmunien sisämarkkinatuonnissa ei vaadita salmonella-asiakirjoja (2.5.2018)

Tanskassa toteutetaan broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa koskevaa salmonellavalvontaohjelmaa. Tanska on osoittanut 6.2.2017 EU-komissiolle, että salmonellan esiintyvyys tanskalaisissa broilereissa vastaa tasoa, jota komissio vaatii salmonellaerityistakuiden saamiseksi. Tämän myötä Tanskalle on myönnetty salmonellaa koskevat erityistakuut broilerinlihan osalta asetuksella EU 307/2018, joka on tullut voimaan 22.3.2018. Tanskalaista broilerin lihaa ja muista maista peräisin olevaa broilerin lihaa voidaan tuoda Tanskan kautta Suomeen ilman asetuksen EY 1688/2005 mukaista kaupallista asiakirjaa (liite IV) ja salmonellatodistusta. Lähetysten mukana tulee kuitenkin aina olla jokin kaupallinen asiakirja jäljitettävyyden varmistamiseksi.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.2.2024