Hopeavettä ei sisäiseen käyttöön

Hopeavettä ei saa myydä eikä markkinoida sisäiseen käyttöön elintarvikkeena.

Elintarvikkeisiin, mukaan luettuna ravintolisät, lisättävien vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta on määritelty sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet ja niiden muodot. Ainoastaan asetuksen 1170/2009 liitteessä I lueteltuja vitamiineja ja kivennäisaineita saa käyttää liitteessä II luetelluissa muodoissa.

Hopeaa ei löydy missään muodossa sallittujen kivennäisaineiden listalta eikä kolloidinen hopea näin ollen ole sallittu ainesosa elintarvikkeissa.

Kolloidinen hopea

Kolloidinen hopea on hopeahiukkasia sisältävää nestettä. Kolloidista hopeaa sisältävissä tuotteissa voi myös olla hopeaioneja (liuenneita suoloja).

Onko kolloidisen hopean käytöstä terveysvaaroja?

Kyllä. Sillä voi olla haitallisia terveysvaikutuksia varsinkin silloin, jos kolloidista hopeaa tai hopeayhdisteitä käytetään pitkän aikaa.

Miksi ei ole sallittua myydä kolloidista hopeaa sisältävää ravintolisää?

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA (European Food Safety Authority) ei muun muassa puutteellisen näytön vuoksi ole kyennyt ratkaisemaan, voidaanko kolloidista hopeaa sisältäviä ravintolisiä käyttää turvallisesti. Sen vuoksi kolloidista hopeaa ei myöskään ole mainittu EU:n hyväksyttyjä ravintolisiä koskevassa asetuksessa.

Useissa EU:n asetuksissa on kuitenkin huomioitu nanohiukkasiin liittyvät ongelmat ja vaadittu, että mahdolliset terveyshaitat on tutkittava tapauskohtaisesti ennen kuin nanohiukkasia voidaan käyttää elintarvikkeissa tai pakkauksissa. Toistaiseksi yhtään nanohiukkasia sisältävää tuotetta ei ole hyväksytty.

Miksi hopeaa saa sitten käyttää elintarvikkeiden lisäaineena?

Kiinteässä, metallisessa olomuodossa olevaa hopeaa saa käyttää elintarvikkeissa väriaineena. Hopea ei siis tällöin ole nanohiukkasmuodossa. Hopea on sallittu väriaineena (E 174) vain makeisten kuorrutuksiin, suklaiden koristeisiin ja likööreihin. Näissä käyttötarkoituksissa väriaineelle ei ole enimmäismäärärajoituksia.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.10.2020