Pakolliset pakkausmerkinnät

Suurin osa elintarvikkeista myydään pakattuina. Pakkauksissa pitää olla selkeät merkinnät, jotta kuluttaja voi tehdä tietoisia valintoja ja ostaa itselleen soveltuvia tuotteita. Pakkausmerkinnät suojaavat kuluttajaa terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Pakkausmerkinnät tulee olla helposti havaittavia, luettavia ja ymmärrettäviä. Ne eivät saa johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeen ominaisuuksien, koostumuksen, määrän, alkuperän ja valmistus- tai tuotantomenetelmän tai muun vastaavan suhteen. Pakkausmerkinnöissä ei saa väittää, että elintarvikkeella olisi sellaisia vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole. Myös ei saa kertoa sellaisia väitteitä, jotka koskevat kaikkia muitakin vastaavia elintarvikkeita.

Elintarvikkeen pakkauksessa tai sen etiketissä tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

 • Elintarvikkeen nimi
 • Ainesosaluettelo
 • Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet korostettuna (ainesosaluettelossa)
 • Tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät tarvittaessa
 • Sisällön määrä (paino tai tilavuus)
 • Vähimmäissäilyvyysaika (parasta ennen -päivämäärä) tai viimeinen käyttöajankohta sekä pakastuspäivämäärä (joka koskee yksinomaan pakastettua lihaa, pakastettuja raakalihavalmisteita ja pakastettuja jalostamattomia kalastustuotteita)  
 • Vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite
 • Alkuperämaa tai lähtöpaikka tarvittaessa
 • Säilytysohje tarvittaessa
 • Käyttöohje tarvittaessa (sisältäen varoitusmerkinnän)
 • Juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia
 • Ravintoarvomerkintä.

Erityislainsäädännön merkinnät

 • Elintarvike-erän tunnus
 • Voimakassuolaisuusmerkintä tarvittaessa
 • Tunnistusmerkki (laitoksessa valmistetut eläinperäiset elintarvikkeet)
 • Mahdolliset muut erityislainsäädännön vaatimat merkinnät.

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat tiedot

Pakolliset tiedot on ilmoitettava kirjallisesti elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vas­taavalla tavalla ilmoitetaan, että tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökun­nalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai sähköisessä muo­dossa ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Vähittäismyyntipaikassa pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat tiedot:

 • elintarvikkeen nimi
 • ainesosaluettelo
 • allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet (As EU N:o 1169/2011, liite II)
 • alkuperämaa tai lähtöpaikka tarvittaessa (esimerkiksi ilmoittaminen on säädetty pakolliseksi tai sen puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan)
 • tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet.

Lisäksi vähittäismyyntipaikassa on ilmoitettava: juustoista, makkaroista ja muista leikkeleinä käytettävistä lihavalmisteista rasvan ja suolan määrä, ruokaleivistä suolan määrä. Voimakassuolaisuusmerkintä tarvittaessa.

Tarjoilupaikassa pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat tiedot:

 • elintarvikkeen nimi (kirjallisesti) 
 • allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet (kirjallisesti tai jos suullisesti tietyin ehdoin, kts. vähittäismyyntipaikassa annettavat tiedot)
 • aterian ainesosana käytetyn tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä siipikarjan lihan alkuperämaa tai lähtöpaikka (kirjallisesti).

Etämyynnissä annettavat tiedot

Elintarvikkeita voidaan myydä myös etämyyntinä, esimerkiksi internetin välityksellä. Silloin kuluttaja ei voi ottaa tuotetta käteensä ja tutkia sen pakkausmerkintöjä. Pakatuista, etämyyntinä myytävistä elintarvikkeista tulee antaa ennen kaupantekoa kaikki samat tiedot kuin tavanomaisessa kaupassa lukuun ottamatta muuttuvia tietoja, kuten vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa, pakastuspäivämäärää ja eränumeroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.4.2020