Siemenviljely ja siemenviljelyn aloittaminen (muu kuin peruna)

Siemenviljelijä tuottaa siementä markkinoitavaksi muille viljelijöille. Sen takia siemenviljelylle on asetettu vaatimuksia, joiden tavoitteena on turvata lajikeaito ja teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvä ja tunnettu sato.

Siementuotannon aloittaminen

Viljelijän kannattaa heti siementuotannon aloittamista suunnitellessaan miettiä

 • siementuotantoon sopiva viljelykierto
 • tilan siementuotantoon sopiva laji- ja lajikevalikoimaa
 • salliiko tilan hukkakauratilanne siementuotannon aloittamisen
 • miten sadon kunnostus ja pakkaaminen järjestyy
 • siemenen markkinointimahdollisuus.

Yleensä viljelijä tekee pakkaajan tai siemenliikkeen kanssa raakaerän viljelysopimuksen, jolloin kantasiemenen hankinta sekä sadon pakkaaminen ja markkinointi jäävät pakkaajan/siemenliikkeen vastuulle.

Kylvösiementuotanto on sallittu kaikilla lajeilla, jos tilalla on enintään yksi hukkakauran tarkkailulohko. Siementuotanto on sallittu muilla lajeilla paitsi kauralla, kun tilalla on kaksi, kolme tai neljä hukkakauran tarkkailulohkoa. Perunaa lukuun ottamatta tilan siementuotantoa ei hyväksytä millään lajilla, jos tarkkailulohkoja on enemmän kuin neljä. Enemmän hukkakauran vaikutuksesta siementuotantoon on sivulla Hukkakaura siementuotannossa.

Kaikki siemenviljelykset tarkastetaan

Viljelystarkastuksessa Ruokaviraston valtuuttama tarkastaja tutkii viljelykseltä sadon laatuun vaikuttavat tekijät

 • lajikeaitouden kasvuston lajiketuntomerkkien perusteella
 • kantasiementietojen oikeellisuuden vakuuslipukkeesta
 • esikasvit viljelijän ilmoituksen mukaan
 • etäisyydet toisiin saman lajin kasvustoihin
 • viljelyksen tautitilanteen löytämiensä tautisten yksilöiden perusteella
 • muiden viljelykasvien, rikkakasvien ja hukkakauran esiintymisen.

Tarkastaja toimii Ruokaviraston antamien ohjeiden mukaan. Ruokavirasto päivittää ohjeet tarpeen mukaan OECD:n ohjeistuksen ja asiaan liittyvien lakien ja maa- ja metsätalousministeriön asetusten perusteella. OECD:n ohjeita voi selailla OECD:n sivuilla hakusanalla Seed Schemes.

Viljelystarkastusten tekoa hallinnoi ja koordinoi Ruokaviraston siemenyksikkö, joka myös tekee päätöksen siemenviljelyksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä voimassa olevien säädösten perusteella. Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon viljelystarkastajan ehdotus ja havainnot sekä laboratoriotutkimusten ja kenttäkoetarkastuksen tulokset.

Viljelystarkastuksia tekevät maaseutukeskusten palveluksessa olevat ja yksityiset tarkastajat sekä siemenliikkeiden palveluksessa olevat Ruokaviraston siemenyksikön valtuuttamat tarkastajat.

Viljelystarkastajat ylläpitävät ammattitaitoaan osallistumalla siemenyksikön järjestämään koulutukseen ja pätevyyskokeisiin.

Tarkastus on maksullista.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023