Sertifiointi ja vakuudet

Sertifiointi

Lainsäädännön mukaan sertifioinnilla tarkoitetaan esiperussiemenen, perussiemenen ja sertifioidun siemenperunaluokan kauppaerän myyntipäällysten sulkemista virallisen valvonnan alaisena ja varustamista vakuustodistuksella sen jälkeen, kun siemenperunaviljelyksen tarkastuksessa ja kunnostetusta siemenperunaerästä virallisesti otetun näytteen tarkastuksessa on todettu, että siemenperunaerä on lajikkeeltaan oikein nimettyä ja lajikeaitoa sekä että se täyttää kysymyksessä olevalle siemenperunaluokalle lainsäädännössä säädetyt tuotanto- ja laatuvaatimukset.

Siemenperunan markkinointi

Siemenperunan tarkastuskausi alkaa heinäkuun ensimmäinen päivä ja päättyy kesäkuun viimeinen päivä.

Siemenlaissa markkinoinnilla tarkoitetaan siemenperunan myymistä tai luovuttamista korvausta vastaan, varastoimista myyntitarkoituksessa, myyntiin tarjoamista, toimittamista vastikkeetta hyödyntämistarkoituksessa sekä asettamista saataville maksua vastaan tai ilmaiseksi EU:n alueella tapahtuvaa jakelua tai käyttöä varten.

Lainsäädännön mukaan markkinoida saa vain virallisesti tarkastettua eli sertifioitua siemenperunaa lajikkeista, jotka on merkitty EU:n yleiseen lajikeluetteloon tai Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon.

Siemenperunan tuonti ja vienti

Siemenperunan täytyy täyttää lainsäädännön vaatimukset pakkausluvan, ilmoitusvelvollisuuden ja tiedostojen osalta, kun siemenperunaa viedään maasta. Maastaviennillä tarkoitetaan siemenperunan vientiä muihin kuin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioihin.

Kasvinterveyslainsäädännön mukaan maasta vietävästä perunasta pitää aina olla testattu vaaralliset kasvintuhoojat: peruna-ankeroinen, vaalea rengasmätä ja tumma rengasmätä.

Vientiperunan varastotarkastus suositellaan tehtäväksi enintään kaksi viikkoa ennen siemenperunan toimitusta sekä EU että EU:n ulkopuolisessa viennissä.

Siemenperunan tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta on pääsääntöisesti kielletty.

Vakuustodistus/kasvipassi

Vakuustodistuksesta tunnistaa virallisesti tarkastetun ja hyväksytyn eli sertifioidun siemenen. Lainsäädännön mukaan vakuustodistus eli pakkaukseen kiinnitettävä lipuke on esiperussiemenellä valkoinen ja violetti lävistäjä, perussiemenellä valkoinen ja sertifioidulla siemenellä sininen. Vakuustodistukset on Ruokavirastossa sarjanumeroitu 1.1.2017 alkaen toiminnan valvomiseksi. Tämä ei edellytä mitään lisätoimenpiteitä pakkaajalta.

Siemenperunan vakuustodistus toimii samanaikaisesti kasvipassina, johon on merkitty perunatuottajan kasvinsuojelurekisterinumero. Vakuustodistus on virallinen asiakirja. Pakkaaja ei saa tehdä vakuustodistuksiin omia merkintöjä.

Vakuustodistukseen sisällytettävät tiedot voit katsoa vakuustodistusmalleista

Perunan vakuustodistusmallit

Sertifioitu siemen (jpg)
Perussiemen (jpg)
Esiperussiemen (jpg)

Lisäksi vakuustodistuksessa on merkittynä EU:n suoja-alueet vaarallisten tuhoojien suhteen sekä pakkaamon nimi.

Vakuustodistusten ja varastotarkastuksen tilaaminen

Varastotarkastus ja vakuustodistukset tilataan Ruokavirastosta. Tilaamiseen käytetään siihen suunniteltua lomaketta. Sen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen vakuus@ruokavirasto.fi.

Aikaisemmasta käytännöstä poiketen varastotarkastusta varten ei tarvitse tilata vakuuksia. Tästä lähtien vakuuspainosta tilataan lomakkeella joko pelkkä varastotarkastus tai vakuudet. Vakuustilaus sisältää varastotarkastustilauksen. Vakuudet voi tilata myös myöhemmin.

Vakuustodistusten tulostaminen pakkaamolla

Siemenperunapakkaamo voi myös itse tulostaa vakuustodistukset. Tämä edellyttää, että toimija hakee Ruokavirastolta pakkausluvan laajennusta. Pakkaamon pitää myös itse hankkia tulostuslaite ja vakuusmateriaali.

Kun toimija tulostaa itse vakuustodistukset, toimija tekee Loimaalle edelleen vakuustilauksen ja Ruokavirasto  tekee vakuuksien kuvat valmiiksi. Vakuuksien tiedot siirretään nettipalveluun, josta toimija voi noutaa tiedot ja tulostaa vakuudet itse haluamaansa aikaan. Vakuuksia pystyy tulostamaan vain tilattu määrä.

Sinetit

Lainsäädännön mukaan siemenpakkaus on suljettava siten, ettei sitä pysty avaamaan rikkomatta sinetöintiä. Käytännössä tämä tarkoittaa joko tarra- tai ommeltavien vakuuksien käyttämistä tai riippulipukkeiden ja sinetin käyttämistä siten, että lipuke jää sinetin taakse. Jälkimmäistä käytetään erityisesti suursäkeissä.

Ruokaviraston vakuuslipukepainosta voi tilata muovisia, nippusidetyyppisiä sinettejä. Sinetit on numeroitu juoksevalla numerolla.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023