CE-merkintä

CE-merkintää saa käyttää, kun tuote on valmistettu EU:n lannoitevalmisteasetuksen vaatimustenmukaisesti. CE-merkitty lannoitevalmiste saa liikkua vapaasti EU:n alueella. Se ei kuitenkaan tarkoita, että lannoitevalmiste olisi valmistettu Euroopan unionissa. 

Lannoitevalmisteen valmistaja on vastuussa siitä, että CE-merkitty tuote on valmistettu vaatimustenmukaisesti. Viranomaiset eivät testaa tai hyväksy lannoitevalmisteita. Ainostaan tuotteilta, joiden katsotaan aiheuttavan riskin yleiselle turvallisuudelle, edellytetään kolmannen osapuolen eli ilmoitetun laitoksen suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia.

Vaikka valmistajat ovat vastuussa lannoitevalmisteiden vaatimustenmukaisuudesta ja CE-merkinnän kiinnittämisestä, myös maahantuojilla ja jakelijoilla on tärkeä tehtävä sen varmistamisessa, että markkinoille saatetaan vain lainsäädännön vaatimusten mukaisia tuotteita. Maahantuojan tai jakelijan saattaessa lannoitevalmisteet markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään ottaa vastuulleen valmistajan tehtävät ja vastaa tällöin tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

Tietoa CE-merkinnästä, CE-merkityistä tuotteista, CE-merkintää koskevasta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä ja noudatettavista menettelyistä on saatavilla Euroopan komission nettisivuilta (englanniksi).

Sininen opas – EU:n tuotesääntöjen täytäntöönpano-opas 2022 on luettavissa EUR-Lexin sivuilla.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2022