Perusteet männyn siemenviljelysten käyttöalueille

Käyttöalueet jalostetuille männyn siemenille ja taimille

Männyn siemenviljelyksiltä kerättyjen siementen ja niistä kasvatettujen taimien kaupassa on otettu käyttöön keväästä 2017 lähtien uudet käyttöalueet, jotka ottavat huomioon ilmaston ennustetun lämpenemisen.  Ruokavirasto on merkinnyt uudet männyn käyttöalueet perusaineistorekisteriin ja julkaissut käyttöaluekartat verkkosivuillaan.

Käyttöalueiden tieteelliset perusteet

Luonnonvarakeskus (Luke) on määrittänyt männyn siemenviljelyksille uudet käyttöalueet. Käyttöalueet perustuvat suomalaisten ja ruotsalaisen tutkijoiden yhteistyössä laatimiin malleihin, jotka ennustavat mäntyalkuperien menestymistä erilaisissa ilmasto-olosuhteissa. Malleissa käytettiin laajaa kenttäkoe- ja ilmastoaineistoa. Puiden elossa säilymisen kannalta metsänviljelyä seuraavien vuosien ilmasto on keskeinen. Tämä on otettu huomioon käyttöalueiden laadinnassa siten, että elävyyden mallinnuksessa sovellettiin vuoden 2020 lämpösummaennustetta. Lähivuosina viljeltävät männiköt kasvavat nykyistä lämpimämmässä ilmastossa, joten puiden kasvu on mallinnettu käyttäen vuoden 2050 ennustetta.  Käyttöalueiden määrittelyn tieteelliset perusteet on esitetty Luken raportissa ”Männyn siemenviljelysaineiston käyttöalueen määrittäminen” http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-270-6 ja alkuperäsiirtomallit on kuvattu Silva Fennica-sarjassa julkaistussa tieteellisessä artikkelissa https://doi.org/10.14214/sf.1562

Käyttöalueen väri kertoo jalostusasteen

Käyttöalueet on määritelty kaikille rekisteröidyille männyn siemenviljelyksille (102 kpl). Siemenviljelyksille on valittu luonnon metsistä parhaita puuyksilöitä, jotka risteytyvät keskenään ja tuottavat geneettiseltä laadultaan erinomaista siementä. Siemenviljelyksiltä peräisin oleva metsänviljelyaineisto kuuluu luokkiin alustavasti testattu tai testattu. Luokkaan alustavasti testattu-luokkaan kuuluva aineisto antaa käyttöalueellaan 10-15 % ja luokkaan testattu 20-25 % paremman tuotoksen kuin paikallinen metsikköaineisto. Testattu-luokkaan kuuluvan aineiston paremmuus on osoitettu jälkeläiskokeilla.  Alustavasti testattu-luokkaan kuuluvan aineiston käyttöalue on väritetty karttoihin vihreällä ja testattu luokkaan sinisellä värillä. 

Metsäpuiden taimitarhat kasvattavat vuosittain noin 50 miljoonaa männyntainta. Männyn siemenviljelyssiemeniä käytetään myös metsien uudistamiseen kylvämällä, joten jalostetun aineiston käytöstä hyötyvät lukuisat metsänomistajat ja koko kansantalous.

EY-kasvipassi/taimi- tai siemenetiketti

Männyn käyttöalueet ilmoitetaan taimi- ja siemenetiketissä linkkinä ruokaviraston verkkosivuille, josta metsänviljelyaineiston ostajat ja käyttäjät voivat tarkastaa kyseisen siemenviljelyksen käyttöalueen. Osoite ruokaviraston verkkosivuille on ruokavirasto.fi/kayttoaluekartat. Tämä osoitetieto tulee olla EY-kasvipassi/taimi- tai siemenetiketissä kohdassa käyttöalue.

Männyn siemenviljelysten käyttöaluekartta.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023