Kasvipassi ja käpyetiketti

Uusi kasvinterveysasetus tuli voimaan joulukuussa 2019. Löydät uuden kasvinterveysasetuksen mukaiset  kasvipassi- ja käpyetikettimallit sivun oikeasta laidasta. Etikettimallit avautuvat uuteen ikkunaan klikkaamalla tekstiä.

Uuden mallin mukaisia etikettejä käytetään vuonna 2020 kerättävissä käpyerissä. Muutokset koskevat etikettien yläosassa olevaa kasvipassia. Kasvipassiin tulee liittää EU-lippu ja oheiset kasvipassimerkinnät:

  1.  Kasvilajin tieteellinen nimi
  2.  Maakoodi ja kasvipassin myöntäjän rekisterinumero
  3.  Jäljitettävyyskoodi (siemenkeräysilmoituksen numero )
  4.  Alkuperämaan koodi (EU-maat) tai alkuperämaan nimi

Kasvipassia on käytettävä kaikilla taimilla sekä männyn ja douglaskuusen siemenillä/kävyillä. 

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukainen käpyetikettiosa ei muutu. Etiketteihin on korjattu käyttöaluemerkintä nykyisen käytännön mukaiseksi. Muilla kuin männyllä siemenviljelyssiemenen käyttöalueen voi antaa lämpösummina tai linkkinä Ruokaviraston sivustolle, josta kartat löytyvät. Mallietiketissä linkki on pitkässä muodossa www.ruokavirasto.fi/kayttoaluekartat  jolloin sen tunnistaa linkiksi. Se voi olla myös lyhyessä muodossa ruokavirasto.fi/kayttoaluekartat.

Alustavasti testattu etikettimalli on esimerkki kuusen siemenerästä, joille käyttöalue määritellään vielä lämpösummaan perustuen. Kuusella käyttöalueen saa antaa edelleen lämpösummina. Sen saa antaa myös linkkinä Ruokaviraston sivuille samalla tavoin kuin männyllä, jolla lämpösummia ei enää käytetä käyttöalueen määrittelyn pohjana.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023