Ilmoitukset

Biologisisten torjuntaeliöiden tai pölyttäjien käytöstä tulee ilmoittaa Ruokavirastoon. Pelkkä ilmoitus riittää, jos

  • Lajit ovat alkuperäisiä tai laajalle levinneitä Suomessa
  • Esiintyvät EPPO:n listalla PM 6/3 (torjuntaeliöt) 

Ilmoitus tulee tehdä kaksi (2) viikkoa ennen tuotteen maahantuontia, käyttöä tai markkinointia.  Ilmoitus on maksuton ja se on tuotekohtainen. Pelkän makroeliölajin voi ilmoittaa, jos eliöstä ei ole valmistettu tuotetta. Ilmoitetut tuotteet ja käyttökohteet listataan Ruokaviraston sivuilla olevaan taulukkoon sitä mukaa, kun ilmoitukset on hyväksytty.

Ruokaviraston tulkinnan mukaan alkuperäislajit ovat levinneet Suomeen itsestään ilman ihmisen apua. Vieraslajeja alkoi levitä Suomeen ihmisen mukana vuoden 1850 jälkeen, joten tätä ennen Suomeen vakiintuneet lajit ovat muutamia poikkeuksia lukuunottamatta alkuperäislajeja. Myös laajalle levinneet lajit ovat rinnastettavissa alkuperäislajeihin ja niistä tulee tehdä ilmoitus. Levinneisyys on kuvattava ilmoituslomakkeessa.

Pölyttäjistä ei ole olemassa vastaavaa EPPOn listaa kuin torjuntaeliöistä. Tarhamehiläinen ( Apis mellifera) on rinnastettavissa alkuperäislajiksi, joten siitä on tehty ilmoitus.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2019